Muzeum města Prahy se v letošním roce opět připojuje k oslavám Mezinárodního dne archeologie (MDA). V sobotu 16. 10. 2021 muzeum nabídne návštěvníkům všech věkových kategorií pestrý program S archeologií do středověku v Zámeckém areálu Ctěnice a komentované prohlídky expozice v Domě U Zlatého prstenu. Ve dnech 9. 10. a 23. 10. 2021 se uskuteční dvě vycházky na významné pražské archeologické lokality. Vstup na všechny akce bude zdarma.

  Nejprve se zájemci o pražskou archeologii mohou v sobotu 9. října vypravit na archeologickou vycházku od sv. Matěje na Babu.
  V sobotu 16. října se v pestré nabídce workshopů v Zámeckém areálu Ctěnice návštěvníci podívají s archeologií do středověku, budou moci nahlédnout do života našich předků a sami si vyzkoušet různé středověké výrobní techniky. Malí i velcí milovníci archeologie budou mít např. možnost stát se na chvíli středověkým písařem, seznámit se s replikami nádob, ozdob, nástrojů a zbraní, zahrát si hry známé již ve středověku nebo se zúčastnit některé z komentovaných prohlídek expozice o nejstarší historii Vinoře. Bohatství archeologických nálezů a zajímavosti z dějin Prahy ve 14. století přiblíží návštěvníkům 16. října také komentované prohlídky stálé expozice Praha Karla IV. – středověké město v Domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Program muzea k letošnímu Mezinárodnímu dni archeologie zakončí v sobotu 23. října 2021 archeologická vycházka Ze starých Bohnic na hradiště Na Farkách.
  Mezinárodní den archeologie se slaví již od roku 2004 po celém světě, vždy třetí sobotu v říjnu. Archeologové v rámci svátku nabízejí prostřednictvím nejrůznějších akcí všem zájemcům o naši dávnou historii možnost seznámit se s jednou z nejdobrodružnějších věd – archeologií, stát se na chvíli objevitelem a proniknout do tajů života lidí v dávné minulosti.

  Program:

   sobota 9. 10.

   • Archeologická vycházka Od sv. Matěje na Babu

  sraz na zastávce MHD U Matěje v Dejvicích ve 14.00 hod.
  Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
   sobota 16. 10.
   • Zámecký areál Ctěnice
  Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
  10.00–16.00 hod. – S archeologií do středověku – workshopy pro malé i velké
  komentované prohlídky expozice o pravěku Vinoře – začátky v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.
   • Dům U Zlatého prstenu
  Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město
  komentované prohlídky expozice Praha Karla IV. – středověké město – začátky v 11.00 a 14.00 hod.
  sobota 23. 10.
   • Archeologická vycházka Ze starých Bohnic na hradiště Na Farkách
  sraz na zastávce MHD Staré Bohnice ve 14.10 hod.
  Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
  VSTUP ZDARMA NA VŠECHNY AK