Organizace Forest Stewardship Council (FSC) ČR zveřejnila videospoty ke kampani „Mysli na lesy“, která se věnuje udržitelnému lesnímu hospodaření v obecních a městských lesích a upozorňuje také na problematiku postupující klimatické změny. Kampaň letos svou účastí podpořily dvě významné herecké osobnosti, a to Jana Plodková a Václav Neužil.

  Václav Neužil ve spotu kampaně Mysli na les (printscreen videospotu)
  Václav Neužil ve spotu kampaně Mysli na les (printscreen videospotu)

  Spoty mají za cíl ukázat, jak může zodpovědné lesní hospodaření zásadním způsobem ovlivnit podobu našich lesů a že jejich stav se může měnit velmi rychle. Na příkladu dvou míst, ke kterým mají Jana Plodková a Václav Neužil blízký vztah, se FSC ČR snaží ukázat, jaký konkrétní dopad může mít nesprávné, respektive správné lesní hospodaření v době klimatické změny na lesní porosty a krajinu celkově.

  V řešení této problematiky může hrát zásadní roli i veřejnost – a právě té je kampaň Mysli na lesy určena především.

  Jana Plodková ve spotu kampaně Mysli na les (printscreen videospotu)
  Jana Plodková ve spotu kampaně Mysli na les (printscreen videospotu)

  Nezanedbatelná část našich lesů je v majetku a správě měst a obcí, které v nich i hospodaří, a to velmi rozdílnými způsoby. Videospoty FSC ČR mají za cíl informovat veřejnost o problémech, kterým lesy čelí, a také o možných způsobech jejich řešení.

  “Rozhodl jsem se podpořit kampaň FSC ČR, protože mi není lhostejný osud našich lesů a chci, aby tady zůstaly i pro příští generace”, říká ke své podpoře kampaně Václav Neužil.
  Videospoty najdete  ZDE.

  Jak a proč pomoci lesům

  Ilustrační snímek (foto Shutterstock)
  Ilustrační snímek (foto Shutterstock)

  Jedním ze způsobů, jak se může každý zapojit do podpory trvale udržitelného či přírodě blízkého lesního hospodaření, je výběr výrobků ze dřeva, které mají šetrný původ. Aktuálně může šetrné lesní hospodaření podpořit prakticky kdokoli, například preferováním FSC výrobků nebo výběrem vánočního stromečku z FSC certifikovaného lesa.

  Tyto stromky jsou k dispozici na vybraných místech republiky a pocházejí z prořezů v FSC certifikovaných lesních majetcích, kde jsou vybírány jednotlivé kusy v rámci výchovných zásahů přispívajících ke stabilnímu růstu lesa. Více informací se dozvíte v našem článku ZDE.

  Myslete s námi na lesy

  Pod názvem Mysli na lesy 1 běží víceúrovňová kampaň, která se obrací na širokou veřejnost a přináší informace o důležitosti specifického způsobu lesního hospodaření splňujícího mezinárodně uznávaná pravidla FSC. Minulý rok zveřejnila v rámci kampaně FSC ČR sérii videí, kterými provází Tomáš Klus a navštěvuje lesníky, vědce, lesní správce, zástupce obecních samospráv a dřevozpracovatele. Letos pak kampaň pokračuje videospoty s Janou Plodkovou a Václavem Neužilem.


  O FSC ČR
  Základní ideou organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto FSC vytvořilo mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku tak znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Národní kancelář FSC ČR (Fairwood z.s.) prosazuje šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření v České republice. FSC ČR se také věnuje informování o odpovědné spotřebě výrobků ze dřeva a environmentálnímu vzdělávání.


  Další informace na: www.czechfsc.cz a www.myslinalesy.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autoři