Z dopravně-preventiví akce Na kole jen s přilbou (foto SVČ TYMY)
  Z dopravně-preventiví akce Na kole jen s přilbou (foto SVČ TYMY)

  Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se uskutečnila v Holešově tradiční bezpečnostní akce pod názvem „Na kole jen s přilbou“. Akce se konala ve Smetanových sadech, a sice ve spolupráci (Střediska volného času TYMY, pozn. red.) s BESIPem, VPŠ a SPŠ MV a s útvarem Policejního vzdělávání a služební přípravy v Holešově.

  Děti čekalo celkem šest stanovišť, na kterých prokazovaly znalosti a dovednosti z oblasti řešení dopravních situací, vybavenosti kola a nechyběla také jízda zručnosti, první pomoc a ošetření zraněného. Za splnění všech úkolů byly děti odměněny medailí.

  Z dopravně-preventiví akce Na kole jen s přilbou (foto SVČ TYMY)
  Z dopravně-preventiví akce Na kole jen s přilbou (foto SVČ TYMY)

  Všichni přítomní byli zároveň dáni do slosování, které proběhlo na závěr akce, ale bylo rychle ukončeno přicházející bouřkou.

  Jsme moc rádi, že se nám akce podařila uskutečnit i přes nepříznivé předpovědi počasí. I když ji bouřka ukončila předčasně, přesto si děti měly možnost všechna stanoviště vyzkoušet. Při této akci nešlo o žádné super výkony, ale kritériem byla bezpečnost, a hlavně to, že děti měly cyklistickou přilbu na hlavě.
  Věříme, že přilba je už běžnou součástí vybavenosti nejen malých cyklistů.

  Děkujeme všem, kteří s organizací odpoledne pomohli – VPŠ a SPŠ MV, útvaru Policejního vzdělávání a služební přípravy v Holešově a BESIPu. Děkujeme také sponzorům: Zlínskému kraji a Cyklosport Unite Holešov. Všem dětem i jejich rodičům přejeme spoustu bezpečných kilometrů na kolech při společných vyjížďkách.

  Zařadil: -maj-

  Autoři