Náměstkem sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude k 1. září jmenován Jan Mareš.  Dlouholetý ředitel chomutovské Střední školy energetické a stavební byl vybrán ve výběrovém řízení na pozici náměstka pro řízení sekce podle služebního zákona.

  České školství, zejména to regionální, má cestu vymezenu vzdělávací Strategií 2030+, která podle mého názoru odráží změny nejen v průmyslu, ale v celé společnosti. Její naplňování je ten zásadní cíl, na kterém chci s týmem spolupracovníků na MŠMT pracovat. To je strategie, která potřebuje každodenní kroky. Ty jsou dány vymezením ve školském zákoně, podle kterého je vzdělávání, tedy i výchova, veřejnou službou. A aby byla kvalitní, je potřeba školskému prostředí vytvářet optimální a vhodné podmínky. Aktuálně je nutné vrátit školy do plného prezenčního vzdělání a postupně vyhodnotit přínosy a dopady průběhu vzdělávání v covidové době. Řada programů je rozběhnuta, řada se připravuje a jejich zvládnutí bude těmi prvními kroky, které mně čekají,“ uvedl ke svému nástupu do funkce nový náměstek Jan Mareš.

  „Jan Mareš má v oblasti školství mnohaleté zkušenosti a jsem si jist, že je při práci náměstka dokáže využít. Sekce, kterou povede, se dá označit jako páteř resortu, protože v její gesci je celá oblast regionálního školství. Zároveň věřím, že nový náměstek bude věnovat maximální pozornost realizaci Strategie 2030+, kterou považuji za zcela zásadní dokument pro budoucnost vzdělávání v České republice,“ říká ministr školství Robert Plaga.

  Více o Janu Marešovi najdete zde:

  https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/namestkem-sekce-vzdelavani-a-mladeze-msmt-bude-jan-mares

   

  Autor