Již 28. září 2022 se opět Vltava zaplní stovkami skautských pramic  a dalších lodí, které si chtějí zkusit splout pražské šlajsny. Šlajsna je propusť v jezu a právě na tento závod je Povodí Vltavy otevírá, aby jimi lodě  mohly proplout. 

  Součástí skautských závodů je Mistrovství České republiky v pádlování na P550 – třídové lodi vodních skautů  a pro starší (15 – 18 let) také Memoriál Hugo Sedláčka.

  Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je tradičním pražským vodáckým závodem s historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice.

  Jak název závodu napovídá, na trati se překonávají tři jezy: Šítkovský (pod Jiráskovým mostem), jez Staroměstský (Karlovka nad Karlovým mostem) a Helmovský jez u Štvanice. Trať závodu je atraktivní, vede historickým centrem Prahy a je ojedinělou příležitostí ke sjetí pražských jezů, které se pro veřejnost otevírají právě jednou ročně u příležitosti tohoto závodu.

  Akce vznikla jako závod vodních skautů a proto hlavní soutěžní kategorií je závod pramic vodních skautů z celé republiky v tradičním svatováclavském termínu (28. září).

  V roce 1939 se na oslavu založení nové libeňské klubovny 13. přístavu vodních skautů jel originální závod skautských pramic. Kouzlo této myšlenky překonalo nejen doby nepřející skautingu, ale i 13. přístav samotný. Přesto nechceme zapomenout na kořeny akce, jejíž hlavní závod dodnes nese název Memoriál Hugo Sedláčka.

  Nestihli jste se letos přihlásit? Přijďte se podívat na vodácké hemžení, uvidíte ho dobře z nábřeží Vltavy, ostrova Žofína nebo z mostů, ve středu 28. září v dopoledních hodinách.

  Propozice závodu, fotogalerii předchozích ročníků a další podrobnosti najdete na stránkách

  https://3jezy.skauting.cz/

  Autor