Změna klimatu je jednou z největších výzev současného světa a týká se nás všech. Mladí lidé po celém světě na ni upozorňují a podnikají kroky v boji proti změně klimatu. Proto je důležité přenést tuto energii do školních lavic a mladým lidem umožnit, aby se zasloužili o změnu pro lepší budoucnost.

  Projekt Naše planeta, naše budoucnost, který vytvořilo generální ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu, je online platforma, která může mladým lidem ve věku 11 až 16 let pomoci pochopit příčiny a dopady klimatických změn a zároveň nabídnout řešení, jak lze naši současnou společnost změnit na společnost šetrnější ke klimatu. Platforma přístupnou formou kombinuje vědecké poznatky, zajímavá fakta a čísla, aktivity a interaktivní zdroje a umožňuje studentům procházet obsah vlastním způsobem.

  Centrum pro učitele obsahuje 15 ilustrovaných pracovních listů ke stažení, které se zaměřují na klíčová témata. Obsahují hotová cvičení pro třídu a aktivity, které prohloubí porozumění žáků a umožní jim využít znalosti v praxi. Úvodní pracovní listy navíc poskytují učitelům a školitelům vodítko k cílům a nabízejí odkazy na další informace.

  Aby došlo k plnému využití tohoto materiálu, rádi bychom vás požádali, abyste se o tyto informace podělili v rámci sítě svých profesních kontaktů. Připravili jsme také níže uvedené propagační prostředky, které vám pomohou informovat o tomto online nástroji prostřednictvím sociálních sítích. Tyto materiály jsou k dispozici v angličtině a v následujících jazycích EU – estonština, francouzština, italština, němčina, polština, rumunština, slovenština, španělština a švédština.


  Předem děkujeme za pomoc. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese
  CLIMA-YOUTH-CLIMATE-ACTION@ec.europa.eu


  Zařadil: -maj-