Pamatujete se na článek, který před dvěma lety vyzýval k pátrání po jedné z mála našich divokých šelem – kočce divoké? Jmenoval se Hledáme kočku, pozor, divokou!

  Zpracovali jsme první výstupy z monitoringu kočky divoké v Západních Karpatech do nové brožury.

  Brožura má 16 stran a obsahuje kapitoly věnované obecným informacím o kočce divoké jako druhu, jejím schopnostem, chování, potravním preferencím, rozmnožování, rozšíření v Evropě i v České republice atd. Pojednává ale také o výsledcích genetického výzkumu západokarpatské populace a prvních výstupech intenzivního monitoringu kočky divoké v Javorníkách, Strážovských vrších a v Bílých Karpatech.

  V závěru shrnuje hrozby, kterým kočky divoké čelí a představuje tak kompletního průvodce o této ohrožené šelmě pro širokou veřejnost. Obsahuje také kontakty na všechny zapojené instituce, infografiku vysvětlující hlavní znaky, odlišující kočku divokou od kočky domácí a informace pro ty, kteří se chtějí zapojit do sběru dat o jejím výskytu.

  Publikaci si můžete stáhnout v pdf verzi přímo zde nebo objednat vytištěnou na obchod.selmy.cz.

  Vydalo: Hnutí DUHA Šelmy 2022

  Obsah: Hnutí DUHA Šelmy & Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. & Národná zoologická záhrada Bojnice

  Grafika a ilustrace: Jindřiška Jonešová

  Brožura vznikla v rámci projektu „Hledáme kočku, pozor, divokou!”, financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

  Více o projektu, včetně výstupů z pátrání a závěrečné konference najdete na stránkách projektu:  https://www.kockadivoka.cz/

  Autor