Pracovníci záchranné stanice DESOP Plzeň a České společnosti pro ochranu netopýrů vypustili zpět do přírody 45 zachráněných netopýrů rezavých. Jednalo se o zvířata z  Plzeňska, která na podzim omylem zalétla do soukromého bytu, kde shodou okolností na delší dobu uvízla. Díky spolupráci správce budovy, záchranné stanice v Plzni a ČESON se po zimě strávené v umělém zimovišti podařilo tyto výkonné lovce hmyzu navrátit do volnosti.

    Dne 30. dubna 2022 skončil šťastným návratem do přírody dobrodružný příběh skupiny netopýrů rezavých, která strávila letošní zimu v péči České společnosti pro ochranu netopýrů. V prosinci loňského roku byla poradna ČESON kontaktována kvůli naléhavému případu. V jednom z bytů v panelovém domě na Plzeňsku bylo nalezeno velké množství netopýrů. „Jednalo se o netopýry rezavé, kteří patří k našim nejběžnějším druhům. Celoročně se vyskytují v úkrytech v lidských stavbách a ve stromech a zároveň jde o dálkové migranty, kteří z letních kolonií putují do zimovišť často vzdálených i více než 1000 km“, říká Eva Cepáková z ČESON. „V tomto případě šlo o dům, který byl na jaře 2021 zateplen a zanikly tak tradiční úkryty za mezipanelovými spárami. V první polovině října, po příletu na zimoviště, se přibližně stovce netopýrů mířících do každoročních úkrytů v dutinách za panely nepodařilo najít instalované budky a omylem vlétli otevřeným vyklápěcím oknem do jednoho z bytů. Shodou nešťastných okolností však zrovna v té době majitel ze zdravotních důvodů své bydliště na delší dobu opustil, a protože netopýři neumí vyletět větrací mezerou směrem ven, zůstali tak v bytě doslova uvězněni“, vysvětluje Dita Weinfurtová, která případ řešila. „V době, kdy byla přivolána záchranná stanice, se již v bytě bohužel nacházelo množství mrtvých jedinců. V teplém prostředí bytu netopýři nemohou upadnout do zimního spánku a bez vody a potravy strádají, vysilují se a hynou.“ Čtyřicet pět vyhublých a dehydratovaných netopýrů se však podařilo zachránit a vrátit zpět do přírody.

    „Případů, kdy netopýři vlétnou nedopatřením do interiérů, máme ročně desítky. Obvykle se ale podaří problém rychle vyřešit a netopýry vypustit. Nicméně tragické příběhy podobné tomuto se čas od času vyskytnou. Tyto situace nám připomínají, jak silně jsou netopýři vázaní na lidské stavby a jak velký význam u nich má sociální tradice, tzn. po mnoho let opakované užívání stejných společných úkrytů“, doplňuje odbornice.

    V současnosti již existují metody, jak přítomnost chráněných živočichů před započetím stavby ověřit, i technická řešení umožňující zachování tradičních úkrytů a bezproblémové soužití s netopýřími sousedy. Informace o vhodných postupech a kontakty na bezplatný poradenský servis lze nalézt na webu sousednetopyr.cz nebo www.ceson.org.

    Česká společnost pro ochranu netopýrů – http://www.ceson.org

    Autor