Ve dnech 10.-12. září 2021 máš šanci se zúčastnit víkendového setkání, které pořádá INEX-SDA a bude zaměřené na kritické globální vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví.

  Co to znamená? Probereme udržitelný turismus, etickou komunikaci, motivaci a výzvy, vše v souvislosti s dobrovolnictvím v zemích globálního Jihu. Přihlášky přijímáme do 5. září.

  Není ti lhostejný svět kolem nás? Chceš rozvinout kritické myšlení, sebe-reflexi a seznámit se se základy kritického globálního vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví? Láká tě vyjet do zemí Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky (neboli země globálního Jihu)? Pojeď s námi na setkání Cyklu globálního dobrovolnictví, kde se společně pobavíme a zamyslíme nad důležitými tématy dnešní doby.

  Protože mezinárodní dobrovolnictví je do velké míry spojeno s cestováním, vrhneme se na koncept udržitelného turismu. I když pandemie turismus z velké části pozastavila, je jen otázkou času, kdy opět začne stoupat a turisté zaplaví své oblíbené destinace. Pojď se zamyslet nad pozitivními i negativními dopady turismu a jak se vyvarovat právě těm negativním, abychom cestovali udržitelně s ohledem na lidi i přírodu.

  Jakým způsobem mluvit o své (dobrovolnické) zkušenosti ze země globálního Jihu? Jak sdílet eticky své zážitky na sociální sítě? Seznámíme se s pojmy jako jsou stereotypy nebo předsudky a zamyslíme se nad modelovými situacemi, do kterých se můžeš dostat. To je téma etické komunikace, na které je důležité myslet nejen během tvého dobrovolnictví, ale také v běžném životě.

  Každého k dobrovolnictví či cestování v zemi globálního Jihu vede jiná motivace. Zamysli se nad vlastní motivací i nad tím, jak se může lišit od ostatních dobrovolníků a dobrovolnic, které na projektu potkáš.

  Stejně jako v každodenním životě, i na dobrovolnickém projektu či při cestování tě může potkat mnoho výzev. Během setkání si o některých popovídáme a řekneme si i jak se s nimi vypořádat. Protože nás bude ve skupině více, budeme moci vzájemně sdílet své zkušenosti a postřehy.

  Během celého setkání budeme využívat metody neformálního vzdělávání. Nebudeme mít frontální prezentace, ale všechny aktivity budou založeny na vzájemné diskusi a sdílení. Čeká tě proto inspirativní víkend, kde se toho dozvíš spoustu o sobě, poznáš lépe ostatní dobrovolníky a dobrovolnice a také tým INEXu!

  Přihlášení na setkání není podmíněno podanou přihlášku na workcamp. Výjezd si můžeš naplánovat i během roku 2022. Protože je předodjezdové setkání neoddělitelnou součástí každého výjezdu do země globálního Jihu, po absolvování setkání už můžeš rovnou plánovat svou cestu a neřešit jeho termíny.

  Setkání je také otevřené všem, kteří zatím o dobrovolnictví neuvažují, ale témata je zajímají.