Zbytky zřejmě nejstaršího prosného bylinného piva v Evropě ukrývalo bronzové vědro z 9. stol. př. n. l., které v roce 2017 objevil tým archeologů u Kladiny na Pardubicku. Po zevrubné analýze odebraných vzorků dospěli odborníci k závěru, že vědro před 3000 lety sloužilo k vaření prosného piva s příměsí hořkých bylin. Jde tak o nález nejstaršího piva tohoto typu v Evropě.

    Celý článek o unikátním zkoumání archeologického nálezu najdete zde:

    https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/nejstarsi-prosne-bylinne-pivo-v-evrope-se-3000-let-ukryvalo-ve-vedru-na-pardubicku-40372009