Spalovna odpadů, která má stát v Novém Vrátě v Českých Budějovicích a která má být třetí největší v České republice, získala bohužel od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko. Vliv, který bude mít na životní prostředí a obyvatele, je tak prý v pořádku.
  Ale my (www.Arnika.org) to nevzdáváme! Budeme se účastnit i dalších řízení, ve kterých se chystáme stanovisko EIA napadnout.
  Dlouhodobě kritizujeme a nesouhlasíme se všeobecně podprůměrnou kvalitou dokumentací pro povolování staveb spaloven a jejich nadbytečným množstvím, které by mohlo sousedním státům umožnit zbavovat se svého odpadu na úkor obyvatel České republiky. I vy můžete boj proti nekoncepčnímu rádoby řešení energetické krize a odpadového hospodářství i nadále podpořit svým podpisem pod tuto výzvu. ZEVO Nové Vráto totiž musí získat ještě celou řadu povolení, které může veřejnost ovlivnit.
  Poslanec Václav Král v představenstvu Teplárny
  Chceme také poukázat na na fakt, že předsedou představenstva Teplárny České Budějovice, která chce spalovnu postavit je poslanec Václav Král. Ten je od ledna 2022 předsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a členem Rady pro odpadové hospodářství.
  Spojení těchto funkcí považujeme minimálně za podezřelé, protože Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR mimo jiné schvaluje zákony regulující tzv. energetické využití odpadů, včetně možné finanční podpory.
  Jak může každý z nás pomoct?
  •   Šiřte výzvu k pozastavení projektu a povědomí o kauze mezi své známé.
  •   Podpořte naši práci na této a dalších kauzách spaloven v České republice.
  Byla by to třetí největší spalovna komunálních odpadů v České republice. Tak jako jiné teplárenské společnosti, hledá i ta českobudějovická odůvodnění pro svoji existenci po ústupu od uhlí a vidí v odpadu záchranu, přestože se pořád jedná v podstatě o spalování fosilních paliv, jen mají podobu odpadu. Navíc třetina původní hmotnosti spalovaných odpadů po spálení zůstane v podobě strusky, popelu a popílku, a bude muset být někde uložena, pravděpodobně na skládku. 
  Mimo jiné:
  • aktuální studie ukazují, že dioxiny ze spalování kontaminují blízké okolí spaloven (např. vejce, jehličí, lišejníky) [3];
  • za spalování se bude platit jako za skládkování / třídění / recyklaci.
  • odpad po spalování tvoří hmotnostně až 1/3 spáleného materiálu, včetně toxického popílku;
  • existuje reálné riziko, že plánovaný svoz odpadu z přilehlých částí sousedících krajů bude rozšířen i o dovoz odpadu ze zahraničí;
  • dojde k významnému imisnímu zatížení mikroregionu extenzivně užívaného pro rekreaci obyvatel Českých Budějovic (okolí Rudolfovského potoka).
  • spalování odpadu nepodporuje aktivně preferované metody nakládání s odpadem, tj. v první řadě předcházení jeho vzniku, dále třídění odpadu a jeho recyklaci

  Více si můžete přečíst na odkaze:

  https://arnika.org/odpady/nase-temata/spalovani-odpadu/spalovny-v-ceske-republice/spalovna-ceske-budejovice#rsform

  Autor