Do akce se letos podobně jako vloni přihlásilo více než 1850 kostelů a dalších prostor. Jsou mezi nimi románské rotundy i moderní kostely, velké chrámy i malé kaple, sakristie a zvonice, krypty nebo klášterní zahrady.

  Připraveno je letos přes 7500 programů. Někde se otvírá už odpoledne, jinde navečer, na většině míst je otevřeno dlouho do noci.

  https://www.nockostelu.cz/programy

  Připraveno je letos přes 7500 programů. Někde se otvírá už odpoledne, jinde navečer, na většině míst je otevřeno dlouho do noci.

  Někde jsou to prohlídky prostor, kam se běžně veřejnost nepodívá, jinde živá hudba v chrámových prostorách i na farních zahradách, prohlídky s průvodcem i tiché modlitby a meditace při svíčkách…

  Vedle osobních návštěv se některé akce živě streamují na internet, akce má i vlastní mobilní aplikaci a některá místa nabízejí odkazy na virtuální prohlídky.

  Najděte si svá místa, která chcete navštívit, na mapě, která se zobrazí vždy pod programem konkrétního kostela, včetně okolních akcí Noci kostelů : https://www.nockostelu.cz/


  Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

  Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity.

  Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení (to hebrejské zvlášť) vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i svědomí.

  Pěkně srdce tepe v biblických příbězích, stejně jako pulzuje v našich životech. Jednou je zkoušené, zdeptané či sklíčené a jindy naopak připravené zpívat a chválit a vnímat krásu světa. Bible ví i o těch, jejichž srdce je trápením pokořené a naplněné úzkostí. Někdy se potkáváme s lidmi (nebo jsme jimi?), jejichž srdce bloudí. Ve společnosti vnímáme ty, kdo mají srdce upřímná a bezúhonná, kterým je vzdálena každá lstivost. A určitě známe člověka, kterého puzení srdce povzbudilo k dobrému dílu. Kolik toho bylo napsáno o srdci zlém, zarputilém či zatvrzelém vzdorem nebo domýšlivém, které se vypíná; či o srdci obojakém či vrávorajícím… Znáte nějakého srdcaře? Sloužit lze totiž celým srdcem nebo jen naoko. A považte! – srdce nám může obrůst tukem, což je biblická metafora pro to, že je jaksi izolované od soucitu a zapomíná na Boha i na bližního. Moudrým a rozumným srdcem obdaroval Bůh Šalamouna, když se upřímně modlil (jenže to srdce pak odklonily ženy k jiným bohům a nebylo tak cele při Hospodinu). Našemu srdci Bůh rozumí a ví, že může být také obtížené obavami, zemdlené čekáním nebo nepokojné.

  Bible nám vypráví příběhy konkrétních lidí z masa a kostí, jejichž nitro žije či ožívá, tepe, vnímá, pulzuje, prožívá, zakouší, soucítí… nebo taky ne. Stejně jako to naše. Bůh nám nabízí posilu i povzbuzení, zve nás k proměně srdce. Od lhostejnosti k vnímavosti, od zatvrzelosti a falše k upřímnosti a bezúhonnosti, od povrchního vrávorání k hlubokému zakotvení, od domýšlivosti k pokoře, od obav a úzkostnosti k vděčnosti a pokoji.

  Noc kostelů je příležitostí svá srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. Kostely budou pro každého otevřeny. Co na to naše srdce?

  Mgr. Markéta Slámová, farářka ČCE


  Související:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-noc-kostelu-program-231904

  https://medium.seznam.cz/clanek/traveler-noc-kostelu-2024-v-praze-se-letos-otevrou-i-naproste-unikaty-o-kterych-ani-nekteri-prazane-nevedi-66059

  Autor