Soutěž je pro někoho jasný fenomén růstu a rozvoje a pro jiného slovo patřící k slovům zakázaným. Jakápak soutěž! A tak jsme při tvorbě tohoto čísla zažili nejednu zajímavou filipiku, názorovou třenici. Sami mezi sebou jako členové redakční rady jsme zjistili, že téma samotné je ve vodách výchovy a rozvoje osobnosti natolik polarizující, že by byla škoda tuto polaritu nezachytit a nerozvinout. Jak to tedy se Soutěží je?

    Časopis si můžete ihned stáhnout zdarma zde:

    Autor