Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)
  Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)

  Přes 20 vzácných nebo chráněných živočichů už napočítali přírodovědci v umělém mokřadu na louce mezi Choťánkami a Libicí u Poděbrad. Mokřad vytvořila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí (Huslík) rozšířením stávajících tůní za pomoci finanční podpory Nadačního fondu Veolia. „Mokřad jsme zprovoznili na podzim 2022 a teď na jaře už se v něm hojně vyskytují obojživelníci, jako je skokan skřehotavý, skokan štíhlý a čolek obecný,“ uvedla Marta Bryndová z Huslíku.

  U nového mokřadu se sházejí místní odborníci, biolog Martin Šandera z Poděbradského muzea zde představil vodní živočichy skupině 40 zájemců z řad veřejnosti v rámci akce „Žabí kvákání“. Mezi zástupci vodního hmyzu napočítal vodní ploštice, jehlanky válcovité, ale i bodule, znakoplavky nebo bruslařky obecné.

  Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)Další exkurze už se na Huslíku chystají. Návštěvníci při nich uvidí bohatý život i v sousedních pěti tůních, které byly vybudovány před pěti lety za využití dotace z Operačního programu životní prostředí na celkové rozloze dvou hektarů.

  Tůně a mokřady zvyšují biodiverzitu krajiny v blízkosti národní přírodní rezervace Libický luh. Slouží i k výukovým programům pro mateřské, základní a střední školy, které hojně navštěvují Ekocentrum Huslík.

  Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)
  Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)

  „Pro společnost Veolia je ochrana přírody samozřejmým závazkem, protože veškerá naše činnost je s životním prostředím pevně spjata,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Jsme rádi, že se podařil další zajímavý projekt, spojující ochranu přírody s ekologickou výchovou. Na záchranu mokřadů jsme doposud věnovali více než 6,5 milionů korun“.

  Nadační fond Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody již od roku 2008, v současné době se společné aktivity soustřeďují především na ochranu a obnovu mokřadů.

  Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)
  Z akce Žabí kvákání na Huslíku (foto archiv Ekocentra Huslík)

  V rámci programu Vraťme vodu přírodě (www.nfveolia.cz/programy/vratme-vodu-prirode) nadační fond podporuje jednak výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, jednak různá praktická opatření v terénu. Projekt je možno podpořit nákupem v charitativním e-shopu NF Veolia na eshop.nfveolia.cz.

  ČSOP Polabí, působící v oblasti středního Polabí, provozuje na bývalé hájovně Huslík nedaleko Poděbrad záchrannou stanici pro zraněná divoce žijící zvířata a ekocentrum, v okolí pečuje o více než 6 hektarů pozemků, sloužících jak podpoře biodiverzity a ekosystémových služeb, tak ekologické výchově. Více informací na www.ekocentrumhuslik.cz.

  Zařadil: -maj- 

   

   

  Autoři