V úterý 11. října 2022 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže (PDM) města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a Pionýrské skupiny (PS) M. Očadlíka Holešov.

  Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů.

  Předsedou PDM Holešov byl zvolen Marek Novotníček, žák 1.ZŠ Holešov a místopředsedou Lukáš Kupka, zástupce PS M. Očadlíka a žák 3.ZŠ Holešov. Členové PDM si vytýčili hlavní úkoly do nadcházejícího období.

  Děkuji všem členům PDM za jejich aktivní přístup. Nově zvolenému předsedovi a  místopředsedovi přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!


  Autorka je ředitelkou Střediska volného času (SVČ) TYMY a koordinátorkou PDM.


  Zařadil: -maj-

  Autoři