Národní pedagogický institut ČR (NPI) vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

  Vydáním doporučení reaguje NPI ČR na příchod nástrojů generativní umělé inteligence (AI) typu ChatGPT a jejich rozšíření mezi širokou veřejnost.

  Připravte se na to, že tu s námi umělá inteligence (AI) už zůstane, zjišťujte pomocí vlastních experimentů, s čím vám může AI pomoci pro větší efektivitu učení, zapojte do rozhodování o AI učitele i žáky. To jsou příklady doporučení, které Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) vydal k novému školnímu roku.
  Obsahují sedm bodů a jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.
  NPI ČR vychází z přesvědčení, že AI zásadně proměňuje požadavky na výuku a její možnosti. Doporučení si školy mohou upravit a doplnit podle svých potřeb.

  NPI ČR vydáním doporučení reaguje na příchod nástrojů generativní AI typu ChatGPT a jejich rozšíření mezi širokou veřejnost. Díky jejich dostupnosti je možné generovat texty, obrázky, videa i hudbu. Takové možnosti přirozeně proměňují výuku a přinášejí s sebou i nové výzvy. „Zahrnutí AI do každodenního školního života
  a aktivit učitelů a žáků přináší řadu příležitostí, její promyšlené využití může usnadnit práci učitelům, vytvořit žákům aktivity a materiály střižené na míru, využívat a rozvíjet lépe potenciál každého žáka,“ vysvětluje Ondřej Neumajer, vedoucí oddělení Digitalizace ve vzdělávání v NPI ČR, a dodává: „Na druhou stranu přináší i výzvy –
  otázky etiky, podvádění i ochrany soukromí nebo hledání rovnováhy mezi využíváním technologií a rozvojem nadčasových a pro život důležitých dovedností.“

  NPI ČR proto přichází s radami, pomocí a podporou, jak s tímto novým fenoménem ve školách naložit. Snaží se tak předejít nevhodným scénářům, kdy školy dosud neznámé a neprobádané nástroje umělé inteligence ignorují nebo zakazují. Na jaře 2023 proto vznikla v NPI ČR i na základě impulzu MŠMT expertní pracovní skupina,
  která má na starosti začlenění AI v rámci podpory škol. Vytvořila soubor doporučení,
  jak se mají školy k AI postavit. Členy pracovní skupiny jsou zástupci akademické i veřejné sféry, organizací, které se AI věnují, jako jsou AI dětem, studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a také pedagogové z praxe, kteří už mají se zaváděním AI do výuky praktické zkušenosti.
  „Rychlost vývoje technologií je dnes dechberoucí, což je vidět právě v oblasti AI. Abychom mohli budovat efektivní a užitečnou podporu učitelům, je pro nás klíčová spolupráce s učiteli, kteří jsou o krok napřed a do své výuky uvedené změny již promítají. Tito odborníci nám s dnes publikovanými doporučeními pomáhali,“ doplňuje Ondřej Neumajer.

  Doporučení si každá škola může upravit podle svého
  Doporučení poslouží všem (ředitelům, učitelům, žákům i rodičům) a týkají se sedmi základních oblastí: otevřené komunikace; individualizace učení; gramotnosti v oblasti AI; odpovědnosti za výstupy; práv dětí a soukromí; prospěšnosti a přiměřenosti; svobody a životní pohody.

  Obecné zásady, které pracovní skupina pod NPI ČR připravila, si školy mohou upravit podle vlastních potřeb. „Jedním z bodů doporučení je otevřená komunikace, kterou považujeme za zásadní,“ vysvětluje Ivana Böhmová, vedoucí pracovní skupiny NPI ČR k AI. „Doporučujeme školám diskutovat o sedmi oblastech využívání
  umělé inteligence ve svých týmech, přizpůsobovat je svým potřebám a hledat vlastní cesty k zapojení AI do života školy. Proto jsme kromě doporučení, která budou mít školy k dispozici v pdf v i tištěné verzi, připravili sdílenou šablonu v Canvě, aby si je každá škola mohla upravit na míru.“

  NPI ČR nabízí školám k AI i kurzy, konzultace a další formy pomoci Od září nabídne NPI ČR učitelům zdarma online kurzy na téma AI ve škole.
  Doporučení k zavádění AI do výuky dostanou školy také formou konzultací od profesionálních IT konzultantů (tzv. IT guru) nebo krajských ICT metodiků. Pro školy i rodiče je určen kulatý diskuzní stůl Umělá inteligence ve školách, který se koná online 27. září, nebo Super Mega Digi Day, který plánuje na prosinec NPI ČR spolu
  s GUG.cz a který bude zaměřen na AI. „Ze strany učitelů zaznamenáváme dlouhodobě velkou poptávku po konkrétních nápadech a aktivitách do výuky,
  nabídneme jim proto i materiály k využití AI do jednotlivých předmětů spolu s dalšími inspiracemi na rozvoj digitálních kompetencí ve výuce,“ doplňuje výčet aktivit NPI ČR pro učitele Ivana Böhmová.

  Podporu poskytuje NPI ČR v rámci metodické podpory digitálního vzdělávání, kterou financuje z Národního plánu obnovy (NPO 3.1 Digi) a která zahrnuje nejen AI, ale vše související s efektivním využíváním technologií ve školách.

  Doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí, pro ředitele, učitele, žáky i rodiče, najdete ke stažení zde: https://revize.edu.cz/ke-stazeni#ai

  Ilustrační obrázek z videa – ze seriálu na seznamzpravy.cz o umělé inteligenci pro děti.

  Autor