Zajíc obecný – mláďata jsou běžným úlovkem kočky i psa (foto ZS Jaroměř)
  Zajíc obecný – mláďata jsou běžným úlovkem kočky i psa (foto ZS Jaroměř)

  Celkem 20 412 zvířat, která se ocitla v nouzi a potřebovala pomoc odborníků, zatím v tomto roce přijaly záchranné stanice Národní sítě záchranných stanic. Tu koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Z tohoto počtu bylo 7229 zraněných, přičemž jako nejčastější příčinu zranění identifikovaly záchranné stanice nikoliv střet s dopravním prostředkem, jak tomu bývalo dříve, nýbrž pokousání!

  Za prvních 8 měsíců tohoto roku přijaly záchranné stanice Národní sítě celkem 2045 pokousaných divokých zvířat. Pro srovnání – zvířat zraněných veřejnou dopravou přijaly 1141, ptáků zraněných nárazem na většinou skleněnou překážku přijaly 1441, ptáků zraněných na elektrických zařízeních pak 427.

  Ježek západní poraněný psem (foto ZS Bartošovice)
  Ježek západní poraněný psem (foto ZS Bartošovice)

  Pokousání, resp. poškození zvířete jiným zvířetem zjevně začíná být velkým problémem naší krajiny. Zcela výjimečně se přitom do stanic dostávají zvířata, která unikla svému přirozenému predátorovi, jako jsou straka (28 zvířat), krahujec (8) či poštolka (2). Těmi, co způsobují zranění zvířatům nejčastěji, jsou psi, a především kočky domácí. Záchranné stanice, resp. nálezci zvířat identifikovali mezi původci pokousání psa ve 128 a kočku v 541 případech. Většina původců pokousání zůstala samozřejmě neodhalena.

  Je třeba si uvědomit, že do záchranných stanic se dostane jen malý zlomek zvířat, která psi a kočky napadnou. Většina uhyne bez povšimnutí či nálezce zraněného zvířete záchrannou stanici prostě nezavolá.

  Nejčastější oběti koček a psů, které se dostaly do záchranných stanic v roce 2022 (stav k 1. září):

  Řešení, jak ztrátám způsobeným domácími zvířaty na zvířatech divokých zabránit či je alespoň významně snížit, existují bohužel jen na papíře.

  Stehlík obecný – ptáče napadené kočkou má prasklý vzdušný vak (foto ZŠ Bartošovice)
  Stehlík obecný – ptáče napadené kočkou má prasklý vzdušný vak (foto ZŠ Bartošovice)

  Systematická kastrace koček, nepouštění psů v přírodě bez dozoru (prosím, alespoň v době zaječích a srnčích mláďat!), ale i tolerance myslivců veřejností, aby ve vztahu k psům a kočkám mohli v honitbách postupovat podle zákona.

  To vše by pomohlo problém aspoň částečně eliminovat. Ví se to desítky let, ale neděje se nic. Zvířata v přírodě trpí a záchranné stanice jsou přetížené. Navíc hrozí, že se v důsledku krize ocitnou téměř bez prostředků.

  Záchranné stanice potřebují na svůj základní provoz více než 70 miliónů Kč ročně. Jednou z možností, jak jim účinně pomoci, je veřejná sbírka Zvíře v nouzi. Pomozte jim prosím finančním darem na účet č. 33553322/0800! Pomoci lze i zakoupením atraktivního darovacího certifikátu.


  Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa.
  Národní síť záchranných stanic v tomto roce kromě Ministerstva životního prostředí podpořilo i Ministerstvo zemědělství.


  Zařadil: -maj-

  Autoři