Poradna pro gambling Kraje Vysočina funguje od roku 2020 ve Žďáře nad Sázavou, Třebíči, Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. Poskytuje ambulantní léčbu nelátkových závislostí a jejich kombinací. Zároveň také pracuje s osobami blízkými. Služby jsou poskytovány zcela zdarma.

  Na otázky odpovídá Mgr. Michaela Bartoňová, z jihlavské pobočky Poradny pro gambling.

  Z názvu mi vyplívá, že pracujete s gamblery. Je tomu tak, nebo pracujete i s lidmi s jinými závislostmi?

  Je pravda, že se na nás obracejí především lidé, kteří mají problém s hazardním hraním či sázením. Zabýváme se však i jinými nelátkovými závislostmi, jako je třeba závislost na telefonu, sociálních sítích, PC hrách, nakupování apod. Možná je název Poradny v tomto ohledu trochu zavádějící. Ráda bych ještě zmínila, že pracujeme i s osobami blízkými, tzn. třeba s rodiči závislé osoby, s partnery apod. I oni tedy mohu přijít, probrat svoji situaci, poradit se co mají dělat, jak svému blízkému, i sami sobě, pomoci.

  Co všechno jsou tedy ty nelátkové závislosti, se kterými pracujete?

  Nelátková závislost, jinak také závislost na procesech, je vlastně závislost na nějakém chování. Naši klienti pociťují velmi silné nutkání vsadit si, neustále sledovat sociální sítě nebo si něco koupit, pokud se necítí dobře. Není to tedy závislost na látce, jakou je třeba tabák, pervitin, alkohol nebo léky.

  Je dokázáno, že při splnění nutkání se v mozku vyplavují podobné či stejné látky, jako při užití drogy. Není to tedy o nic menší nebo lehčí závislost než na droze.

  Co když je někdo závislý jak na nějakém chování, tak třeba i na alkoholu?

  To se stává poměrně často. Pracujeme pak s takzvanou kombinovanou závislostí, kdy klient pracuje na omezení či abstinenci od obou obtíží.

  Jak vás můžou potenciální klienti kontaktovat a jak léčba u vás probíhá?

  Způsobů, kterými nás mohou lidé kontaktovat, je mnoho. Na našem webu www.gamblingvysocina.cz jsou uvedené kontakty na jednotlivé pobočky, a to jak e-mail, tak telefon. Pokud se dovoláte na jinou pobočku, nevadí, kolegové vás rádi nasměrují.

  Dále je možné kontaktovat nás přes Facebook: Poradna pro gambling Kraje Vysočina https://www.facebook.com/gamblingvysocina/

  nebo i Instagram: poradna.pro.gambling_vysocina.

  V mnoha případech je pro osobu mající problém velmi těžké obrátit se na někoho s prosbou o pomoc, proto máme více možností, jak nás kontaktovat a každý si vyberu tu, co mu vyhovuje nejvíce.

  Co se týče léčby, ta probíhá ambulantně, tedy tak, že k nám klienti dochází. A to zpravidla 1x týdně, ale je možné četnost upravit jak na častější či méně četné návštěvy. Snažíme se přizpůsobit každému klientovi tak, aby mohl službu co nejefektivněji využít. Společně poté pracujeme nejen na omezení závislosti jako takové, ale celkově na tom, aby byl klient ve svém životě spokojený.

  Pamatuji se, když jsme měli před domem hernu, teď je ale ve městech moc nevidím. Kde se tedy berou lidé závislí třeba na automatech?

  Ano, herny jako takové již ve městech vídáme jen výjimečně, víceméně vše se přesunulo do online prostoru. Nyní lze online hrát automaty, sázet na sport, hrát hry. Díky snadno dostupným rychlopůjčkám je také velmi snadné se dostat do dluhové pasti. V televizi, v rádiu i na internetu, se můžete setkat se spoustou reklam na sázení na sport, které je tam prezentováno jako velká a nevinná zábava, pravdou je však často pravý opak.

  Může se proti tomu člověk nějak bránit, aplikace si zablokovat apod.?

  V současnosti velmi dobře funguje Rejstřík vyloučených osob z hazardních her (RVO), kam se člověk zaregistruje buď sám, nebo je tam zaregistrován automaticky státem (např. při pobírání dávek hmotné nouze). Rejstřík spravuje Ministerstvo financí a po zápisu se člověk již nedostane nikam, kde se musí zaregistrovat pomocí občanského průkazu. Tedy na benzínce si vsadí, ale v aplikacích či na sport už ne. Při prvním setkání s našimi klienty zápis do RVO velmi doporučujeme, přece jen, pokud klienti nemají k hraní a sázení přístup, je to pro ně jednodušší.

  Závislost na alkoholu či drogách je často diskutované téma, jak je to s nelátkovými závislostmi?

  Dle mého názoru se o nich bohužel nemluví tolik, kolik by zasluhovaly. Jak jsem již říkala, je to závislost velmi podobná jako na alkoholu nebo jiných drogách. Také bych na základě svých zkušeností řekla, že klienti závislí na hraní či sázení jsou v mnohem horším psychickém stavu než při jiné závislosti. Přichází většinou až poté, co doma všechno praskne, rodina se dozví a statisícových dluzích, manželky hrozí rozvodem, rodiče vyhozením z domu, přátelé je zavrhnou… V podstatě se jim v jeden okamžik zhroutí celý svět, což je na jednoho člověka až příliš. Člověk se za svoji situaci stydí a má zábrany se obrátit na odbornou pomoc. Přitom ale to, že si člověk řekne o odbornou pomoc je znakem silného člověka, který se ke své obtíži a situaci postaví čelem a řeší ji. Pro nás terapeuty je každý nový klient člověkem, kterého sice život přivedl do řady obtíží, ale má chuť a odvahu s tím něco dělat. A toho si vážíme a na tom jde postavit další kvalitní život.

  Poslední otázka se týká samotné Poradny. Fungujete už skoro 2,5 roku. Co se za tu dobu událo?

  Událo se spoustu věcí. Otevírali jsme Poradnu v dubnu 2020, teda přímo do doby covidové. Začátky nebyly snadné a práci s klienty nám stěžovaly vládní opatření. Nicméně jsme to zdárně zvládli. Trochu se nám také proměnil tým. Myslím, že se nám podařilo se jakožto novému týmu dobře sladit. Jezdíme také na mnoho kurzů a vzdělávání, abychom poskytovali službu co nejkvalitnější.

  Díky za rozhovor. Vám i poradně přejeme hodně úspěchů.

  https://www.gamblingvysocina.cz/

  www.kolping.cz

  Autoři