Pro seniory, rodiče samoživitele a další lidi v nouzi není teplé a výživově hodnotné jídlo samozřejmostí. Přitom v každé komerční jídelně zbyde denně až 25 kg nevydaných pokrmů, které se vyhodí. Chceme, aby se vařené jídlo dostalo k těm, kdo ho skutečně potřebují.

  Co se vyrobí a uvaří, to se má hlavně sníst. Je nesmysl vyhazovat kvalitní jídlo, když by ho mohli využít lidé v nouzi.

  Komu darované jídlo pomůže?

  Zhruba pětina obyvatel České republiky má problém vyjít s financemi. Nejhůře jsou na tom podle statistik samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Jen pro představu, v České republice má starobní penzi nižší než 8 000 korun skoro 60 000 lidí.

  Celý text a možnost, jak pomoci projekt realizovat, najdete zde:

  https://www.znesnaze21.cz/sbirka/obed-v-nouzi-pro-potrebne

  Projekt realizuje spolek Zachraň jídlo, který od roku 2013 usiluje o snížení množství vyhozených potravin v České republice.

  Má za sebou řadu úspěchů. Zachránil jsme desítky tun „křivé“ zeleniny z polí a dostal ji do obchodů, pomohl také změně legislativy – supermarkety mají od roku 2018 povinnost darovat neprodané jídlo potravinovým bankám. Teď jsou na řadě hotová jídla z jídelen – přispějte na Oběd v nouzi, ať se sníží plýtvání, a navíc se pomůže potřebným.

  Zachraň jídlo, z.s.