Národní skautský památník, zasvěcený československých skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle, byl odhalen nedaleko hlavního vstupu do strašnického krematoria v Praze v r. 2003.

  Bohužel v roce 2017 došlo k jeho odstranění bez možnosti návratu na původní místo…

  Myšlenka na jeho důstojnou obnovu a navrácení do veřejného prostoru však zůstávala stále živá. Během posledních dvou let byla vedena řada jednání s vedením Správy pražských hřbitovů, a podařilo se dosáhnout shody na podobě budoucího pietního místa.

  Přípravné práce k obnově památníku tedy mohou začít!

  Pražská rada Junáka, ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara, vyhlásila sbírku na dofinancování obnovy Národního skautského památníku.

  Atmosféru odhalení památníku si můžete připomenout v zasvěceném článku z pera Jiřího Zachariáše – Pedra „Národní skautský památník v Praze skutečností“ publikovaném v květnu 2003.

  Památník byl iniciován Františkem Bobkem – Stopařem a zrealizován skautskou družinou Strážců Svojsíkova hrobu (podobně, jako nedlouho předtím pamětní deska A. B. S. v Náplavní ulici). Technické zhotovení stojanu a jeho instalaci provedli Jiří Lukšíček – Rys za pomoci Jindřicha Valenty – Vlka a Františka Bobka – Stopaře (všichni činovníci 34. střediska Ostříž Praha a bývalí muklové) podle výtvarného návrhu Vladimíra Pechara – Pluta.

  Zhotovení památníku bylo zajištěno (ve spolupráci s Pražskou radou Junáka) z finanční sbírky a darů od Pražského kraje A. B. Svojsíka, středisek, okresů i jednotlivců z celé republiky a ze všech skautských organizací a od laskavých sponzorů. Na umístění měl velké zásluhy Petr Bratský – Bráca, kterému se tehdy podařilo domluvit velmi atraktivní místo v prostorách před hlavní obřadní budovou Krematoria Strašnice.

  Pojďme společně podpořit novou sbírku a vyjádřit úctu více než sedmi stovkám obětí z řad československých skautek a skautů.

   Pojďte do toho s námi! 

  Přispět můžete ZDE

   

  Autor