V rámci společného úsilí Pražské rady Junáka, Skautského oddílu Velena Fanderlika a 145. klubu oldskautů Naděje došlo v symbolické datum 16. května 2024 od 17. hodiny ke slavnostnímu odhalení obnoveného Národního skautského památníku.

  Pomník najdete za hlavním vstupem do areálu Strašnického krematoria na adrese: Vinohradská 214, 100 00 Praha 10 – Vinohrady. (50.0768622N, 14.4847164E)

  Akt byl zahájen Mezinárodním skautským signálem, úvodní slova pronesla předsedkyně Pražské rady Junáka Dagmar Brabcová – Dáša. Hlavní projev přednesl bratr Jiří Lukšíček – Rys, nositel nejvyššího skautského vyznamenání Řádu Stříbrného vlka. Hudební doprovod zajistili členové Stamicova kvarteta.

  Účastníci ceremoniálu zazpívali státní hymnu a položili k památníku věnce a květiny. Na závěr zazněla na trubku skautská večerka a místopředseda Pražské rady Junáka Petr Brabec – Juan poděkoval přítomným za účast.

  Událost ve zkratce přibližmuje ČT 24:

  https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/ve-strasnicich-obnovili-pamatnik-venovany-mucenym-i-popravenym-skautum-349322


  Čtvrtek 16. května 2024 je den, kdy si připomínáme 75. výročí pozoruhodného pokusu o ozbrojený převrat za důležité účasti skautů a skautek. Slovy profesora Václava Černého šlo o „vůbec nejodhodlaněji a nejradikálněji pojatý výkon branné demokratické resistence…“.

  „Noc plná skautů, tak by se dala nazvat pražská noc z šestnáctého na sedmnáctý květen v roce 1949. V této noci, přibližně od jejího půlícího zlomu až do ranních hodin nového dne, byl příslušníky StB likvidován vůbec nejvýznamnější pokus protikomunistické opozice o zvrat mocenských poměrů v tehdejší ČSR.“


   

  Vizualizace obnoveného Národního skautského památníku

  Národní skautský památník, zasvěcený československým skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle, byl – od svého slavnostního odhalení dne 10. května 2003 – umístěn v prostorách před hlavní obřadní budovou Krematoria Strašnice až do 23. března 2017, kdy došlo k jeho odstranění (v rámci revitalizace prostoru a následném pronájmu pozemku Ministerstvem obrany) bez možnosti návratu na původní místo…

  Autorem výtvarného ztvárnění památníku byl výtvarník a skaut Vladimír Pechar (přezdívkou Pluto).


  Více souvisejících informací naleznete pod odkazy:

  Obnova Národního skautského památníku

  https://praha.skauting.cz/slavnostni-odhaleni-obnoveneho-narodniho-skautskeho-pamatniku/

  https://praha.skauting.cz/obnova-narodniho-skautskeho-pamatniku/ 

  Obnova Národního skautského památníku
  https://sovf.cz/clanky/obnova-narodniho-skautskeho-pamatniku/

  Národní skautský památník v Praze skutečností
  https://sovf.cz/clanky/skautsky-pamatnik-v-praze-skutecnosti/

  Noc plná skautů
  https://sovf.cz/clanky/noc-plna-skautu/ 

  Před 75 lety se skupina s vojáky i skauty pokusila o převrat. Vinu na sebe za všechny vzala skautka Rakša
  https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/pred-75-lety-se-skupina-s-vojaky-i-skauty-pokusila-o-prevrat-vinu-na-sebe-za_2405160645_edr

   

  Autor