Škody na lesních porostech a infrastruktuře národního parku sčítají po středeční bouři krkonošští ochránci přírody. Bilance řádění živlů předběžně vypadá hlavně v západních Krkonoších hrozivě a načas výrazně ovlivní letní turistickou sezonu.

    Rozsah polomů ochránci přírody doposud odhadují na minimálně dvacet tisíc kubíků dřeva. Popadané stromy zatarasily turistické stezky.

    „Žádáme, aby návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti, nevstupovali do zasažených lokalit a vyvarovali se pohybu pod poškozenými stromy,“ upozorňuje mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

    Škody po středeční bouři považují ochranáři za nejvyšší od katastrofy století z první poloviny ledna 2007.

    https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ochranci-prirody-scitaji-skody-bilance-bourek-je-hroziva-40366425