Ta smutná zpráva se chmurně vleče Roztokami.
  Náš dlouholetý starosta, skautský vedoucí a hlavně slušný a dobrý člověk.

  S Martinem jsme se setkávali od roku 1989.
  Do dneška jsme byli dva nejdéle sloužící zastupitelé.
  Martin byl jako starosta u toho, když jsme pred pětadvaceti roky zakládali v Roztokách Českou radu dětí a mládeže.
  Spolkům fandil, zasloužene získal od ČRDM cenu Přístav.
  Roztočák tělem i duší, populární a oblíbený muž.
  Překonal v životě lecjakou svízel, bojoval.
  22. září 2023 ho zradilo v 73 letech srdce.

  Tomáš Novotný, Asociace TOM


  Cena Přístav je ocenění České rady dětí a mládeže pro zástupce veřejné správy a samosprávy působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.,

  Ing. Martin Štifter, CSc. bývalý starosta města Roztoky, obdržel Cenu Přístav, v roce 2003.

  Byl starostou města v letech 1994 až 2002, později tam pracoval na místním odboru životního prostředí. Během svého dlouholetého starostování si vždy našel čas na aktivní práci s dětmi ve skautském oddíle, vedl letní tábory a účastnil se akcí střediska Lípa v Roztokách. Neváhal vystupovat ve prospěch sdružení dětí a mládeže. I díky jemu pamatovali ve svých rozpočtech zastupitelé města Roztok každoročně částkou na podporu spolkového života obce. Mezi zajímavosti patří i to, že byl hostitelem zakládací schůzky České rady dětí a mládeže v létě roku 1998.

  Na ocenění Cenou Přístav jej tehdy navrhla Asociace turistických oddílů mládeže, Taekwondo ITF Roztoky a Středisko Junáka Lípa.


  Martin Štifter byl člověk pokorný, slušný a upřímný. Dokázal trpělivě a s velkým pochopením naslouchat. Uměl dát najevo i nesouhlas či nespokojenost, ale vždy s grácií, nezaměnitelným humorem a nadhledem.

  Byl skautem pravdivým, věrným a oddaným. Oddaným Bohu, rodině, přátelům a službě. Věrně sloužil skautské myšlence i roztockým občanům jako starosta, radní a zastupitel. Když klopýtl, znovu se dokázal narovnat a jít dál.

  Martine, chybíš nám. Ale kdykoliv pohlédneme na noční oblohu, budeme vědět, že jsi stále s námi.

  102. oddíl skautů Roztoky, Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky


  Rozloučení se konalo 2. října 2023.

  Autor