Čejka chocholatá, foto Josef Čmel

  Toto léto se toho v ptačích parcích děje opravdu hodně. Objevily se nové druhy a některé zase poprvé úspěšně vyhnízdily. Naše malá síť ptačích parků se rozrostla o pátý park v dosud prázdných jižních Čechách. A právě teď máme další možnost ptačí parky rozšířit až o 6 ha – pomůžete nám? 

  Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou již více než patnáct let oázou nejen pro vzácné a ohrožené ptačí druhy. Vytvářejí vhodné prostředí i pro obojživelníky, plazy, hmyz, vzácné rostliny a v neposlední řadě jsou důležité i pro lidi – ať už jako zdroj poznání nebo místo pro relaxaci. Důležité jsou i pro boj s klimatickou změnou, způsobující vysušení krajiny – mokřady totiž vodu spolehlivě zadrží a nadto slouží jako důležité úložiště uhlíku, který by se jinak v podobě oxidu uhličitého uvolnil do atmosféry a přispěl tak k prohloubení skleníkového efektu.
  Jak již možná z našich zpráv víte, ptačí parky mají čerstvý pátý přírůstek v podobě Zbudovských blat u Českých Budějovic, které vzaly dárce tak za srdce, že se na ně složili během neuvěřitelných čtyř dní! Jsme opravdu dojatí a vděční, že tolika lidem záleží na obnově přírody a ochraně ptáků.
   Ale i zprávy z dosavadních ptačích parků jsou skvělé – ptačí park Malá Lipová se dočkal většího počtu vlh pestrých i břehulí říčních, než loni a opět vykvetly vstavače vojenské.
  Fotopast Mnišské louky – Jižní tůň. Volavka popelavá, čáp černý

  V ptačím parku Mnišské louky se po celé jaro držely čtyři páry kopřivek, čírky obecné i modré, tokaly zde bekasiny otavní a tradičně hnízdili jeřábi popelaví.

  V ptačím parku Kosteliska, kromě mnoha desítek párů hus velkých, hnízdilo asi 10 párů čejek chocholatých, vzácní chřástali malí, a zaznamenáno bylo také 6 samců slavíků modráčků. 200. pozorovaným ptačím druhem se stala volavka vlasatá, která byla pozorována v červnu a udělala nám velkou radost.
  A v nejstarším ptačím parku Josefovské louky bylo také pořádně živo –  letos prvně vyhnízdili jeřábi popelaví, husy velké a objevil se i kolpík bílý, jako 193. pozorovaný ptačí druh, který je navíc v této oblasti velmi vzácnou návštěvou.
  A navíc nyní máme šanci ptačí parky opět významně rozšířit!
  Ano, skvělé zprávy nekončí! Sotva jsme zaplatili pozemky na nových Zbudovských blatech, objevila se úžasná příležitost vykoupit další klíčové pozemky v ptačích parcích Kosteliska a Mnišské louky. Celkově jde o více než 6 ha pozemků o které jsme opravdu dlouho usilovali.
  Nyní tak může být o další kousky pestré a živé krajiny  zase více.

  Co, kde a proč vlastně vykupujeme?

  PTAČÍ PARK KOSTELISKA

  Ptačí park Kosteliska, tzv. Ptačí pole, Ludmila Korešová

  ptačím parku Kosteliska se nám naskytla výjimečná příležitost získat do vlastnictví ČSO další klíčové pozemky. Prvním z nich je rozliv u polní trati Kosteliska, podle této oblasti park získal své jméno. Již nyní zde hnízdí vodouši rudonozí a čejky chocholaté. Kromě toho zde můžeme najít také kriticky ohrožené korýše listonohy letní a několik druhů vzácných rostlin. Další z předjednaných pozemků je v sousedství Ptačího pole a dalších mokřadů, kde žije řada obojživelníků. Propojením těchto pozemků s dalšími mokřady a jejich správnou údržbou vytvoříme příležitost i pro větší počet vzácných druhů bahňáků.

  Menší předjednaný pozemek se nachází v přilehlé části písčin, kde chystáme obnovu tohoto velmi vzácného biotopu. Čeká nás zde vykácení náletových dřevin, obzvlášť akátů. Očekáváme především zvýšení rozmanitosti rostlin, tím přilákáme další druhy hmyzu, a zajistíme i vyšší potravní nabídku pro ptáky.
  Poslední pozemek se nachází v blízkosti Šardického potoka, který chceme propojit s našimi okolními pozemky a vytvořit zde prostor pro přirozenou obnovu nivy potoka. Celkově se jedná o 0,87 ha nových pozemků.

  PTAČÍ PARK MNIŠSKÉ LOUKY

  Na Mnišských loukách jsme připraveni na podzim zavést pastvu divokými exmoorskými koňmi, kterou už máme dobře vyzkoušenou z Josefovských luk. Jedná se o nenáročné plemeno koní, které nám vytrvale pomůže se spásáním porostu, a to i v těžko přístupných místech. Koně dokáží zkracovat bujně rostoucí trávu, sítiny i rákos. Navíc svými kopyty narušují drny a rozrušují břehy tůní, vytváří tak ideální podmínky potřebné pro bahňáky. V zimě pak vyhrabávají zpod sněhu starou trávu. Jak se ukázalo na Josefovských loukách, koně žijí v dokonalém souladu s ptáky a zejména pak bahňáky. Pro koně jsme naplánovali pastvinu o rozloze 3,5 ha. Díky novým pozemkům, které plánujeme vykoupit, bude pastvina větší o 2 ha.
  Další z pozemků, které budou doufejme brzy ve vlastnictví ČSO, jsou v části bývalého odkaliště čistírny odpadních vod, kde se nyní vyskytují rákosiny. Na našich sousedních pozemcích jsme v zimě vybudovali 2 tůně a připravili hnízdní stěnu pro ledňáčky říční a břehule říční. Tyto nové pozemky nám pomůžou rozšířit množství tůní v dané části ptačího parku, takže dostaneme větší množství vody do krajiny. Vznikne tak další nabídka nového domova především pro ptáky. Ještě jeden předjednaný menší pozemek je v sousedství Jižní tůně, kde se voda drží po většinu roku a naskýtá zde nerušený prostor třeba pro hnízdění čírek modrých či labutí velkých, lov volavek popelavých a čápů černých, nocoviště jeřábů popelavých, ale také odpočinkové místo pro mnoho druhů bahňáků v průběhu tahu.
  Poslední a neméně významný pozemek je v místě zvaném Podkova, u slepého ramene řeky Ploučnice, kde chceme zavést pastvu ovcí, které nám budou pomáhat udržovat krajinu otevřenou tak, jak to mají bahňáci rádi. ČSO tak na Mnišských loukách může získat do vlastnictví celkem 5,26 ha pozemků.
  Pozemky bychom opět rádi financovali díky štědré podpoře dárců. Mnoho z nich se již rozhodlo podporovat ptačí parky dlouhodobě, formou trvalého příkazu. K tomu přidáme další jednorázové dary, které chodí v průběhu celého roku a část potřebných financí zbylo také z poslední vánoční výzvy. Stále ale potřebujeme shromáždit přibližně 500 000 Kč z potřebných 2 mil. které budeme platit ke konci prázdnin.

  Pomůžete nám také rozšířit ptačí parky?

  Pokud ano, můžet použít darovací tlačítko níže a peníze tak snadno poslat kartou nebo zrychleným převodem přes platební portál Darujmecz. Můžete si nám také napsat o platební údaje k bankovnímu převodu.
  Srdečně děkujeme za podporu ptačích parků! Společně navracíme vodu do krajiny a z bezcenných lokalit tak tvoříme velmi cenné biotopy. 

  Novinky z těchto i dalších  ptačích parků naleznete na webu ČSO, v časopise Ptačí svět, v aktualitách na dárcovském portálu Darujme.cz a pochopitelně i v e-mailech od nás.

  Přejeme vám krásné letní dny

  Lucie Vacková a Lucie Hošková, www.birdlife.cz

  Autor