Přestože za sebou měli skauti náročný rok stojící hlavně na online setkávání a pravidla se měnila do poslední chvíle, dokázaly skautské oddíly uspořádat během letošních prázdnin více než 1 100 táborů pro více než 32 tisíc kluků a holek. Tedy ještě více než v předchozích letech. olníci se o prázdninách nezastaví.

  „Skautské tábory jsou nekomerční a stojí na dobrovolnické práci, díky čemuž jsou dostupné i pro děti ze složitějších sociálních prostředí. V čele táborů stojí skautští vedoucí, převážně mladí lidé, kteří musí projít přípravou a dokázat, že mají kompetence potřebné pro vedení týmu a práci s dětmi. Podle výzkumu agentury Ipsos (2019) přitom 42 % Čechů vůbec neví, že svou činnost vykonávají bez nároku na finanční odměnu,” uvádí skautská tisková mluvčí Barbora Trojak.

  Skautský tábor lze bez nadsázky označit za líheň budoucích manažerů a leaderů. Vedoucí mají totiž příležitost vyzkoušet si činnosti a dovednosti, které jsou v pracovním i osobním životě k nezaplacení. Například:

  • v dostatečném předstihu oslovit všechny úřady a instituce
  • naplánovat práci, rozdělit si úkoly v týmu a sledovat jejich plnění, pracovat s týmovou dynamikou
  • komunikovat s majiteli pozemků, zástupci obcí a úřadů, rodiči a účastníky
  • zajistit zásobování vodou a nákupy potravin, sestavit jídelníček a hlídat rozpočet
  • dopravit na místo veškerý materiál – podsady, plachty, rekvizity i nádobí
  • připravit smysluplný program, který kluky a holky baví a zároveň všestranně rozvíjí
  • na táboře hlídat bezpečí dětí a dbát na jejich zdraví, včetně duševního
  • po táboře vyúčtovat všechny náklady a splnit administrativní požadavky skautské organizace

  Na roli ve vedení oddílu se dobrovolníci připravují prostřednictvím skautského vzdělávacího systému, kterým každoročně projdou tisíce lidí: v “covidovém” roce 2020 šlo o 2 500 skautek a skautů, o rok dříve 4 300. Část vzdělávacích kurzů je zaměřená na seberozvoj a sebepoznání, například pomocí prostředků zážitkové pedagogiky. Další pak připravují účastníky na splnění kvalifikačních zkoušek, nejdříve čekatelské a později vůdcovské. Jiné jsou zaměřené na specializovanou oblast, například na duchovní rozvoj, výrobu a opravu lodí (především pro vodní skauty), přípravu na jednání v krizových situacích nebo instruktorské dovednosti. Stejně jako skautské oddíly však vzdělávací kurzy praskají ve švech a na mnohé zájemce se nedostává.

  Typickým rysem skautského vzdělávání v Česku je to, že jím skauti a skautky tráví velké množství času – nejdelší kurzy trvají přes 20 dní, ale běžné je věnovat mu dva víkendy a týden prázdnin. K tomu je třeba přičíst i domácí úkoly a přípravu na zkoušky.

  Celé skautské vzdělávání, stejně jako tábory, stojí na obětavosti dobrovolníků – instruktorů, kteří předávají své zkušenosti a znalosti druhým.

  • 12 538 dobrovolníků v různých rolích podporuje fungování skautské organizace
  • ročně vykonají práci v hodnotě 1 miliardy korun
  • 289 skautek a skautů splnilo v roce 2020 vůdcovskou zkoušku
  • 564 skautek a skautů splnilo v roce 2020 čekatelskou zkoušku

  Více na skaut.cz/tabory