Kurz Řízení psychického rizika navazuje na Certifikovaný výcvik Metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice, ale je možné se ho účastnit i bez absolvování výcviku. Proběhne 16. – 18. 9. 2022 v Brně.

    Na kurzech cíleně pracujeme se zážitky, nutně do pedagogického procesu vnášíme emoce účastníků. Je proto důležité být jako pedagog připraven s těmito emocemi pracovat a umět řešit případné krizové situace, které vzniknou na základě intenzivního působení zážitkového programu.

    Věnujeme se proto důkladně prevenci takových poranění a také nácviku krizové intervence, která je nutná v případě, že prevence nestačí a že se účastník do krize dostane.

    Kurz proběhne v termínu 16. – 18. 9. 2022 v Brně.

    Kurz je akreditovaný u MŠMT. 

    https://www.psl.cz/rizeni-psychickeho-rizika-5/