„Otec oral tam, jak je ta fabrika. Přijelo auto a sebrali ho přímo z pole. Koně šli domů. Pluh táhli po silnici. Řehtali před vraty, matka otevřela, ale táta tam nebyl.“ Josef Hlubek z Hlučína je synem sedláka a dodnes nezapomněl na útlak a ponížení, které rodina zažila v době kolektivizace venkova v 50. letech. Jeho vzpomínky a svědectví o represích komunistického režimu teď podrobně zachytili dokumentaristé ostravské pobočky Paměti národa. O bezpráví vůči sedlákům vypráví spolu s ním také Monika Ruská, která pamatuje bezpráví kolektivizace v Bolaticích a Vilibald Kostelník, sedlák z Hati, jehož rodina nikdy nátlaku nepodlehla a po celé období socialismu hospodařila na svém.

  Dokument „Sedláci ve stínu hutí“ vznikl ve spolupráci s historiky Muzea Hlučínska a bude mít veřejnou premiéru v pátek 19. ledna v 17:00 v Zámeckém klubu v Hlučíně. Společně s autorem dokumentu Tomášem Netočným bude diskutovat historik Aleš Binar.

  „Historie severní Moravy a Slezska se zdánlivě pojí především s uhlím a těžkým průmyslem. Krajina tady však byla vždy také krajinou hospodářů. A to i v těsném sousedství průmyslové Ostravy,“ uvádí autor dokumentu Tomáš Netočný. „S nástupem komunistického režimu po roce 1948 zasáhla kolektivizace obzvlášť tvrdě Hlučínsko. Lidé tu běžně mluvili německy, muži museli narukovat do wehrmachtu a bolševický režim viděl v sedlácích dvojího nepřítele. Kulaky blízké Němcům.“

  Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, z. ú., která dokumentuje osobní vzpomínky a svědectví pamětníků Československé historie. Dokument „Sedláci ve stínu hutí“ vznikl s finanční podporou Moravskoslezského kraje.


  Příběh Josefa Hlubka na webu Paměti národa – https://www.pametnaroda.cz/cs/hlubek-josef-1939


  Příběh Moniky Ruské na webu Paměti národa – https://www.pametnaroda.cz/cs/ruska-monika-1946


  Zařadil: -maj-

  Autor