„Tak co, učili jste se?“ „No jo, mami, ale uvědomili jsme si to až při opakování,“ směje se dvanáctiletá Zuzka. Podobných dotazů a odpovědí zaznívá z hloučku rodičů a dětí více. Rodiče si přišli vyzvednou své ratolesti z končícího letního kempu PS Čtyřlístek Domažlice. Organizačně navazoval na tradiční tábor a rodiče to s povděkem komentovali: „Už se nám sice trochu stýskalo, ale protože jsme se navzájem při distanční výuce užili dostatečně, oddech jsme přivítali,“ otevřeně konstatuje jedna z maminek.

    S ideou tzv. letních kempů přišlo MŠMT v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem je posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví, ale i pohybové aktivity dětí.  „Jde o vhodné propojování formálního a neformálního vzdělávání, kdy si děti nenásilně doplní dílčí znalosti a dovednosti, jež jim mohou chybět vzhledem k výpadku prezenční výuky. Naši vedoucí tohle umí, není to pro nás neznámé, proto se Pionýr do programu Letní kempy 2021 zapojil. Dětem nyní pomáhá každý kontakt se svými vrstevníky, kempy je nabízejí,“ říká předseda Pionýra  Martin Bělohlávek.

    „Letní kempy pořádané Pionýrem jsou mezi dětmi i rodiči vyhledávané, těší se na ně, a co víc, účastnící přibývají doslova i na poslední chvíli,“ říká tisková mluvčí Pionýra Anna Mindlová a doplňuje, že vzhledem k velkému zájmu nabídka pionýrských letních kempů se rozšiřuje ještě i během prázdnin, například na Severní! Moravě ale i v Praze.

    Kempy jsou financované dotací MŠMT, takže možnost zúčastnit se neklade na rodiče žádné finanční nároky a mohou se jich zúčastnit i sociálně znevýhodněné děti či děti z vícečetných rodin. U nich často dochází k tomu, že rodiče nemají dostatek finančních prostředků k tomu, aby se děti mohly takových aktivit zúčastnit, zde — vzhledem k podpoře MŠMT – se mohou zúčastnit naprosto všichni, kdo mají zájem.

    Máme za sebou měsíc letních prázdnin a pionýrské léto se přehouplo do své druhé poloviny, občasná nepřízeň počasí konání pionýrských táborů výrazně nenarušila. Naopak, kromě typické letní činnosti – tradičních a oblíbených táborů – pionýři navíc letos připravili více než 180 letních kempů, v měsíci červenci jich bylo přes 120 s více než 2000 účastníky po celé České republice.

    Autor