V odpoledních hodinách 28. listopadu 2022 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro mládež, kterému předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Ministři ze všech členských zemí EU se sešli ke schválení dokumentu předloženého českým předsednictvím a k diskuzi na téma mezigeneračního dialogu a výsledků a odkazu Evropského roku mládeže.

  Před samotným jednáním Rady proběhla v rámci 9. cyklu Dialogu EU s mládeží neformální snídaně mladých lidí z ČR, Francie, Švédska a Španělska s ministry zmíněných zemí, a komisařkou Mariyí Gabriel.

  Hlavním tématem snídaně byla podpora mezigenerační solidarity prostřednictvím práce s mládeží v reakci na současné výzvy. Po diskuzi s mladými předsedal ministr Radě EU…

  V úvodu snídaně připomněl ministr Vladimír Balaš zapojení mládeže a symboliku listopadových událostí v letech 1939 a 1989. Zároveň vyzval přítomné, aby se zamysleli nad tím, co v dnešní době znamená pro mladé Ukrajince zapojení do společenských výzev na pozadí ruské agrese v jejich vlasti. „Mějme toto memento na paměti. Zintenzivněme naše úsilí dělat věci společně s mladými lidmi, pro mladé lidi a se samotnými mladými lidmi. Respektujme nezastupitelnou roli mladých lidí v tom, aby sami mohli říci, jakou politiku mládeže očekávají a chtějí.“

  V závěru neformální snídaně odkázal ministr Balaš na prioritu českého předsednictví, kterou je podporovat mezigenerační rozměr při práci s mládeží. Díky Evropskému roku mládeže se může rok 2022 stát příležitostí učinit z mezigenerační rovnosti a spravedlnosti normu pro běžné zapojování mládeže do rozhodovacích procesů.

  V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání Rady EU pro mládež, kterému ministr Balaš předsedal. V úvodu jednání Rada přijala Závěry o podpoře mezigeneračního rozměru v oblasti mládeže s cílem podpořit dialog a sociální soudržnosti. Závěry přinášejí inovativní podněty pro podporu mezigeneračního dialogu, mezigenerační solidarity a mezigenerační spravedlnosti v oblasti mládeže, zejména prostřednictvím poskytování práce s mládeží a při tvorbě a realizaci politik mládeže od místní až po evropskou úroveň.

  V politické rozpravě na téma odkazu Evropského roku mládeže se ministři členských států EU shodli, že aktivní zapojení mládeže a podpora práce s mládeží musí pokračovat. Mladým lidem je potřeba poskytnout prostor a podporu, aby se mohli zapojit do klíčových procesů a událostí. Jako příklad může sloužit také zmíněná závěrečná konference k Evropskému roku mládeže Claim the Future, kterou 6. prosince pořádá české předsednictví, Evropský parlament a Evropská komise v Bruselu. Témata hlavního programu této konference navrhlo a připravilo 6 mladých lidí (CZ, FR, SE), kteří budou část také moderovat.

   Foto zdroj: European Council

  Autor