Obrazová kronika woodcrafterského hnutí, u nás i ve světě, mapující kořeny skautingu a jeho prolínání s woodcraftem v Československu od roku 1912 do současnosti. Kniha vyšla 14.7.2022 v omezeném nákladu a jen dotisk umožní uspokojit další zájemce.

  Podpořte možnost dotisku knihy v kampani Hithit, do konce zbývá už jen pár dní…

  Jak to začalo

  Na rok 2022 připadá hned několik významných výročí.

  Před 120 lety publikoval v USA spisovatel Ernest Thompson Seton sérii článků, ve které představil svůj motivační program pro mládež, opřený o její touhu po dobrodružství. To byl počátek woodcrafterského hnutí (1902), které bylo přímou inspirací pro založení skautské organizace v Anglii (1908).

  Roku 1912 se o Setonovi a jeho hnutí zmínil v knize „Základy junáctví” zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík. Tato zmínka vedla k založení prvního woodcrafterského kmene v Čechách, pod vedením berounského profesora Miloše Seiferta. Především díky jeho úsilí byla založena před 100 lety československá Liga lesní moudrosti (1922).

  Woodcrafterským hnutím byly ovlivněny nejenom mnohé osobnosti skautského či trampského hnutí, ale i řada průkopníků v oblasti pedagogiky, ekologie, folkloristiky, kultury či sportu.

  Liga lesní moudrosti byla rozpuštěna počátkem 50. let, ale navzdory tomu vznikaly nezávisle na sobě woodcrafterské skupiny, které v roce 1990 obnovily její činnost. I o nich je tahle kniha.

  Náš cíl…

  Nenabízíme zajíce v pytli. Kniha vyšla 14. července 2022, ovšem stávající náklad je, až na pár předem rezervovaných kusů, rozebraný. Takže pokud o ni máte zájem, je dotisk jedinou cestou jak ji můžete získat.

  Podpoříte-li ho zde, máte možnost knihu získat za zvýhodněnou cenu. A ti, co přispějí formou sběratelského setu, ji navíc získají bezprostředně po úspěšném ukončení tohoto projektu, aniž by museli čekat až dotisk opustí tiskárnu.

  Kniha je vázaná, plnobarevná, ve formátu A4. Mimo průvodního textu nabízí na 272 stránkách přes tisíc snímků. Z toho třetina je z uplynulých 30 let činnosti LLM.

  Pokud se tento projekt podaří, bude výtěžek z dotisku využit na překlad textu do angličtiny a k vydání knihy „S modrou oblohou v rudém oparu 1969–1989”, která bude pokračováním knih „Rebel s hlavou v oblacích” a „S modrou oblohou za temnými mraky”.

   

  Proč to děláme?

  V minulosti vyšlo několik publikací věnovaných historii woodcrafterského hnutí, ale vždy jen formou samizdatu. V největším nákladu 200 kusů vyšla roku 1995 „Kniha o woodcraftu” nákladem Biblioteczky Walden. Ovšem ty ilustrované co existují jen v jednotkách kusů, jsou prakticky nedostupné – vyrobeny pro úzkou skupinu pamětníků, skončily po jejich smrti pohřbeny v hlubinách archívů.

  První knihou s fotografickou přílohou, vydanou ve větším nákladu byla roku 2006 kniha „Seton v Praze”, od Františka Kožíška. Ta ovšem mapuje jen krátké období vánoc roku 1936.

  Rozsáhlejší publikací, která se věnuje především osobnosti Miloše Seiferta, byla až kniha „Rebel s hlavou v oblacích” a její pokračování „S modrou oblohou za temnými mraky” právě od Tomáše Studenovského. Ovšem u těchto knih je klíčový především textový obsah, s úzkou vazbou na historii československé Ligy lesní moudrosti.

  Kniha „Lesní moudrost v proměnách času”, je zcela unikátní výpravná obrazová publikace, která provede čtenáře ranou historií skautského a woodcrafterského hnutí, od jeho kořenů v 19. století o kterých už dnes nikdo nic netuší, až do současnosti.

  Liga lesní moudrosti není velká organizace, ale její idea ovlivnila řadu výjimečných osobnosti. Mezi ty celosvětově nejznámnější dnes patří pravděpodobně Sir David Attenborough. Proto chceme, u příležitosti výše uvedených výročí, nabídnout tuhle knihu i široké veřejnosti.

   

  Více o knize:

  https://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/14.7.2022

  https://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zprava&id=1539&sid=

  V současné chvíli je možné podpořit dotisk zakoupením za zvýhodněné ceny v kampani Hithit. Neváhejte, tato možnost je dostupná pouze do začátku září, a pokud se cílová částka nevybere, dotisk se pravděpodobně realizovat nebude. Děkujeme za podporu!