Foto Hodina H
  Foto Hodina H

  Minulý týden proběhla v Humpolci konference s názvem Dobrovolnictví v Kraji Vysočina. Pozvání přijali neziskové organizace i zástupci státní správy. Pozvali jsme školské instituce i studenty a další osobnosti, jednotlivce i skupiny. Dobrovolnictví je pro každého a každý má co říct. I Vysočina má svůj silný hlas a potřebuje, aby i o našem dobrovolnictví bylo slyšet. Tuto jedinečnou akci pořádal KOUS Vysočina, z. s. ve spolupráci s Krajem Vysočina, Hodinou H, z. s. a Fokusem Vysočina, z.ú.

  Nový humpolecký prostor Mikádo, který slouží jako komunitní centrum, se stal na dva dny místem pro všechny, kteří se dobrovolnictví věnují, rozumí mu, pracují s ním nebo ho podporují či plánují podpořit. Úvodního slova se ujal předseda spolku KOUS Vysočina, pan Jan Petr Nekovář, 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, paní Hana Hajnová, ředitelka spolku Hodiny H, paní Daniela Havlíčková a ředitelka Fokusu Vysočina, paní Anna Šimonová.
  Čtvrtek patřil panelovým diskuzím a workshopům. První panelová diskuze nesla název „dobrovolnictví u nás“,
  kdy se podíleli o své zkušenosti odborníci z různých institucí, jako byla paní Hana Hajnová za Kraj Vysočina, paní Eva Švecová ze Sdílení, o. p. s., pan Čestmír Horký z nadace Znesnáze21 a paní Veronika Procházková z Hero Clan.

  Foto Hodina H
  Foto Hodina H

  Druhý panel představil „dobrovolnictví v zahraničí“, kdy se slova chopila paní Jana Karasová z organizace Střed, paní Iva Maciá z Hodiny H a pan Aleš Urban s paní Veronikou Winnik, kteří vycestovali jako dobrovolníci do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby, která dnes nese název Evropský sbor solidarity.

  Odpolední workshopy se věnovaly tématům jako např. jak se stát dobrovolníkem, jak dobrovolnictví podoruje osobní a osobnostní růst a také jak se zapojit do zahraničního dobrovolnictví, a to formou spolupráce se zahraničním dobrovolníkem v Kraji Vysočina nebo formou vycestování za dobrovolnictvím. Všechna témata zpracovaly kolegyně z organizace Hodina-H, které mají mnohaleté zkušenosti se všemi typy dobrovolnictví.
  Závěrem bylo setkání zástupců neziskového sektoru (networking), kdy se vzájemně podpořili nebo sdíleli své zkušenosti a dobrou praxi. Setkání se neslo v přátelském duchu a přineslo i navázání nové spolupráce.
  Během dne byla odprezentována přínosná práce fotografa Milana Šustra a výběr jeho fotografií z různých projektů, právě i na téma dobrovolnictví. Další prezentací bylo video činnosti dobrovolníků z řad úředníků Krajského úřadu.

  Nemalou pozornost přitahovaly medailonky jednotlivých organizací vystavené v předsálí konferenční místnosti. Můžeme zmínit významný spolek Trnávka, který se věnuje folklóru a zachování tradic a je složen s dobrovolníků jak dospělých, tak mládeže.
  Pátek byl věnován vzdělávání na téma fundraising formou crowdfundingu s Petrem Melounem, projektovým manažerem Znesnáze21; právo pro neziskový sektor lektorovala advokátka Liběna Šrámková a řešení náročné komunikace se zhostil Jan Petr Nekovář, předseda KOUS Vysočina, z. s. a mentor. Vzdělávání bylo velmi přínosné a praktické, zaznělo mnoho dotazů.

  Účastníci hodnotili konferenci na aktuální téma dobrovolnictví jako důležitou a významnou pro občanskou společnost s tím, že dobrovolnictví jako takové je potřeba stále podporovat, vyzdvihovat a především oceňovat, věnovat mu dostatečnou pozornost. A věnovat péči i samotným dobrovolníkům. „A nejen že pomáháme ostatním, ale zároveň rosteme i my jako lidé a občané,“ dodává na závěr paní Havlíčková, zakladatelka organizace Hodina H. Poděkování za přínos a šíření povědomí o dobrovolnictví patří jak organizátorům, panelistům a lektorům, tak všem zúčastněným.

  Zařadil: -maj-

   

  Autor