Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo po začátku ruské agrese na Ukrajině několik podpůrných výzev s cílem podpořit adaptaci a integraci dětí uprchlíků do české společnosti a našeho vzdělávacího systému. Hlavním záměrem výzev byla jak jazyková, tak adaptační podpora. Z předběžných informací vyplývá, že se aktivit podpořených ze tří klíčových výzev zúčastní téměř 30 tisíc ukrajinských dětí, dalších více než 3 tisíce středoškoláků bylo podpořeno prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů.

    Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny a prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny realizuje v současné době 389 organizátorů s podporou v celkové částce 245,6 mil. Kč. V 16 792 očekávaných aktivitách může dojít k podpoře až 29 735 dětí. Nejvíce aktivit se realizuje v Praze a Středočeském kraji, následují kraje Jihočeský a Jihomoravský.

    Do výzvy Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je v současné době zapojeno 89 realizátorů o celkové podpoře 51,5 mil. Kč. V 974 realizovaných kurzech může dojít k podpoře až 3 145 dětí. Nejvíce kurzů se realizuje v Praze, Středočeském kraji, následují kraje Jihočeský a Moravskoslezský.

    „Všichni realizátoři se dle dosavadních zkušeností shodují, že děti z Ukrajiny projevují zájem zejména o trávení času s vrstevníky a o intenzivní jazykové vzdělávání. Je dobrou zprávou, že do adaptačních skupin ve věku tři až 15 let se zapojilo přibližně 30 % ukrajinských dětí. Tento fakt usnadní jejich vzdělávání českých školách v novém školním roce,“ říká náměstek ministra školství Jan Mareš.

    Zařadil: -maj-

    Autoři