Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.
  Je toho mnoho, co je potřeba udělat:
  •   Nakoupit nové sazenice stromů a další výsadbový materiál (kůly, úvazky, pletivo pro ochranu proti poškození zvěří)
  •   Odpracovat v terénu stovky hodin při dosadbách, zalévání a ošetřování vysazených stromků, ale také při hledání míst pro výsadbu dalších stromů
  •   Zajistit odborné služby arboristů, kteří nám pomáhají ošetřovat stromy – biotopy
  •   Odpracovat další stovky hodin při sledování aktuálních kauz a přípravě odborných článků a komentářů
  •   Provozovat bezplatnou ekoporadnu, kde radíme veřejnosti, zemědělcům, silničářům i starostům s výsadbami a ošetřováním stromů
  •   Psát a projednávat projekty, abychom mohli chránit stromy ve městech i v krajině, ale například také proto, abychom mohli pokračovat v jízdách pro ochranu alejí – Tour de aleje a organizovat anketu Alej roku
  •   Připravuje se novela zákona o ochraně přírody a krajiny a my máme připraveny požadavky, které chceme prosazovat v průběhu jejího projednávání a obhajovat v mediích
  Více o činnosti Arniky najdete na: https://arnika.org/

  Velmi si vážíme všech podporovatelů toho, co děláme pro stromy a aleje.  Víme, že ochrana stromů je  také Vaše srdeční záležitost. Už mnohokrát jsme se na Vás obraceli nejen s našimi radostmi, ale i starostmi. A odezva vždy předčila naše očekáváníDěkujeme! 

  Právě končí  dlouhodobý projekt, který pro nás představoval stabilní finanční zázemí. Děláme, co můžeme, abychom si co nejdříve zajistili další projektové zdroje, které by nám pomohly i příští rok  dělat to, co považujeme pro ochranu stromů za potřebné. To, jestli uspějeme, budeme  ale vědět až za několik měsíců, a  už teď víme, že bez Vaší podpory to nebude  stačit.

  Chcete-li pomoci zachránit stromový tým, a s ním pokračování projektu Zachraňme stromy, klikněte na:

  https://www.darujme.cz/projekt/1149


  Vzrostlé stromy v krajině a v sídlech vytváří hodnoty, bez kterých se neobejdeme.

  Stromy lemující krajské silnice jsou významným krajinným prvkem a utvářejí krajinu tak, aby se nám v ní žilo příjemně a zdravě. Nemůžeme proto přistoupit na jednostranně výhodné požadavky na kácení (např. rozšíření silnice) a vyžadujeme řešení zajišťující dlouhodobou existenci linií stromů podél našich silnic. Místo plošného kácení stromů prosazujeme změnu chování řidičů, snížení rychlosti při průjezdu silnicí lemovanou stromy, instalaci svodidel a dalších pasivních bezpečnostních prvků.

  Stromy v našich sídlech dotvářejí veřejný prostor a zvyšují jeho hygienickou i estetickou hodnotu. Vzrostlé stromy a jejich životní prostor nemohou ustupovat jednostranně připraveným developerským projektům ani technicky zastaralým řešením pro infrastrukturu. Požadujeme řešení, které ochrání stávající stromy v ulicích a umožní výsadbu dalších, řešení odpovídající současným technologiím a požadavkům na kvalitní bydlení. Prosazujeme, aby stromy měly v ulicích stejná ochranná pásma jako infrastruktura.
  Vystupujeme aktivně na ochranu stromů, motivujeme občany k ochraně zeleně v místě jejich bydliště, podporujeme je ve vzdělávání a v komunikaci se samosprávou.
  Je čas na stromy ve městě.

  Staleté solitery, stromořadí a skupiny stromů vytvářejí v krajině síť, která je důležitá pro zachování biodiverzity a bohatství rostlinných i živočišných druhů. V Poodří společně s místními lidmi obnovujeme stromořadí hlavatých vrb, šetrně ořezáváme staleté duby a sázíme původní druhy našich dřevin.

  https://arnika.org/

  Autor