Populace dříve tak hojných čejek poklesla za posledních 40 let o neuvěřitelných 80 %.

  Mládě čejky chocholaté (foto R. Píša)
  Mládě čejky chocholaté (foto R. Píša)

  Za posledních 70 let se v Čechách rozoralo 800 000 km mezí a 120 000 km polních cest a s nimi zmizely i polní remízky. Až 1/4 zemědělské půdy byla odvodněna! Z naší krajiny se kvůli tomu vytrácí život. Polní a mokřadní ptáci mizí doslova před očima a z mnoha dříve běžných druhů jsou dnes kriticky ohrožené. Sýčků u nás zbývá posledních sto párů a věnujeme se jim opravdu intenzivně.

  Dnes vám ale chceme napsat o čejkách chocholatých.
   
  O čejky nechceme přijít – a tak jsme v ČSO přišli na způsob, jak dát čejkám znovu šanci, ale potřebujeme vaší mimořádnou pomoc. Podpoříte prosím ochranu čejek? Pokud ano, tak váš dar pomůže dvojnásobně, jak se dočtete níže. 

  Čejka chocholatá

  je černobílá akrobatka s chocholkou na hlavě, která na zimu odlétá a na dlouhé cestě ji čeká mnoho nástrah. Ale ani po návratu domů nemá vyhráno. Původně čejky hnízdily v zamokřených travních porostech, ale postupně začaly více využívat pole, což se jim stalo osudným, protože hnízdí na zemi. Někteří ptáci začnou hnízdit ještě před zahájením jarních prací a bez přímé ochrany jejich snůšky zničí zemědělská technika. Ale ani ty čejky, které zahnízdí později, nemají vyhráno, protože zemědělská technika vjíždí do pole několikrát za sezónu. Zemědělci nemají šanci hnízdo vidět a čejky nemají šanci úspěšně vyhnízdit. Jejich snůšky, ale často i mláďata, končí nemilosrdně pod koly traktorů.
  V ČSO jsme však našli způsob, jak hnízda ochránit. V průběhu dubna, kdy čejky začnou hnízdit, je potřeba hnízda najít a označit. Loni jsme i díky vaší podpoře takto našli a ochránili 194 hnízd a i letos jsme v těchto aktivitách pokračovali. Jak to probíhá, se můžete podívat v televizní reportáži zcela na konci e-mailu. 
  S vaší mimořádnou podporou ale může být jejich ochrana ještě masivnější, protože do příštího jara vyškolíme další dobrovolníky v oblastech s výskytem čejek, kteří se následně pustí do jejich ochrany. O ochraně čejek při polních pracích budeme samozřejmě jednat i přímo se zemědělci.

  Na pokrytí nákladů na mapování polních ptáků, vyškolení dobrovolníků a následnou cílenou ochranu hnízd však potřebujeme zajistit alespoň 180 000 Kč. Přidáte se také k záchraně čejek?

  Váš dar navíc pomůže dvojnásobně. Tento projekt je totiž podpořen z Fondu pro udržitelný život. To znamená, že KAŽDOU KORUNU, KTEROU DARUJETE, NÁM FOND ZDVOJNÁSOBÍ AŽ DO VÝŠE 100 000 Kč!

  Za vaší pomoc a záchranu čejek srdečně děkujeme!

  KOLIK ČEJČÍCH HNÍZD SPOLEČNĚ OCHRÁNÍME? 

  A jak vaše dary použijeme?

  1. V létě vyhodnotíme již známé údaje z proběhlého mapování čejek.
  2. Stanovíme bílá místa na mapě ČR, kde čejky hnízdí, ale neprobíhá tam jejich intenzivní ochrana (zejména Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).
  3. Na podzim najdeme a vyškolíme dobrovolníky prostřednictvím praktických kurzů, které budou zaměřeny na:
   • vyhledávání hnízda přímo v poli za použití plastových modelů čejek,
   • zadání polohy hnízda a dalších informací do faunistické databáze,
   • označení hnízda pomocí tyčí,
   • nácvik komunikace se zemědělci.

  Na jaře 2025 za pomoci veřejnosti důkladně zmapujeme hnízdiště čejek a za pomoci vyškolených dobrovolníků začneme s jejich intenzivní ochranou. Ochráníme příští rok alespoň 300 hnízd?


  Kromě toho budeme se zemědělci konzultovat možnost zařazení nejcennějších hnízdních lokalit do agroenvironmentálního opatření Ochrana čejky chocholaté. 

  Pokud máte ve Vašem okolí čejky nebo jste zemědělec a chcete se s námi aktivně podílet na ochraně (nejen) čejek, tak neváhejte kontaktovat našeho zemědělského specialistu Václava Zámečníka zamecnik @ birdlife.cz , tel. 776 368 360 nebo jeho kolegyni Míšu Kadavou kadava @ birdlife.cz, tel. 605 343 974.

  Věříme, že společně dokážeme tyto krásné ptáky zachovat i pro příští generace! Ještě jednou děkujeme za pomoc se záchranou čejek.

  Reportáž ČT z letošního jarního vyhledávání a označování hnízd čejek, kterou naleznete zde:

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/224411000100419/cast/1040328/

  Autor