Když byl v roce 2007 Valným shromážděním OSN přijat návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu, vyzvaly Spojené národy své členy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a včasnou intervenci.

    Od prvního Světového dne porozumění autismu, který se konal 2. dubna 2008, uplynulo už 14. let. Z „jediného“ dne se navíc postupně stal celý měsíc, který je věnován lidem na spektru a jejich rodinám, i osvětě celé veřejnosti. Porozumění autismu je ale dlouhá a náročná cesta, která vyžaduje trpělivost i neutuchající úsilí.

    Kde má společnost v porozumění autismu stále mezery? A kde naopak vidíte posun vpřed?

    Odpovídají  lidé na spektru, jejich nejbližší, i ti, kteří s osobami s PAS denně pracují. Jejich postřehy a názory si můžete přečíst zde:

    https://autismport.cz/o-autistickem-spektru/detail/porozumeni-autismu-jako-nikdy-nekoncici-cesta

    Autor