Prázdniny už běží druhým týdnem. Jaké ty letošní vlastně jsou (resp. ještě budou) pro Váš oddíl, družinu, skupinu, klub, kmen? Zkuste se podělit s ostatními o své táborové, potažmo prázdninové příhody, zážitky, dojmy, postřehy…! Jak vidno z titulku, portál ADAM.cz i tištěný zpravodaj České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa pro Vaše texty a fotky nabízejí mediální prostor. Články s obrazovou přílohou v podobě několika kvalitních, dostatečně VELKÝCH fotografií můžete směle posílat zároveň na obě tyto adresy: archa@crdm.cz a adam@crdm.cz. Do kdy? Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo Archy je 17. září (zpravodaj vyjde pak v říjnu); portál ADAM.cz je může publikovat průběžně.

    Na prázdninové příspěvky od Vás se těší
    a pokud možno bezstarostné a pohodové léto Vám přejí

    Michala K. Rocmanová a Jiří Majer

    Zařadil: -maj-