Formální a neformální vzdělávání z pohledu dětských a mládežnických spolků. Kde se tyhle tektonické vrstvy překrývají, překrývají-li se…? Kdo koho jak a čím vlastně ovlivňuje? Anebo také: Máte nějaké zkušenosti s projekty na podporu kupř. finanční gramotnosti, mediální gramotnosti, čtenářství, rétorických dovednosti, s různými školicími kurzy? Říkají Vám něco pojmy jako 72 hodin, CVVZ, Skeleton ESO…? Když se nad tím zamyslíte, určitě  Vás napadne něco, čím byste mohli k obsahové skladbě chystané Archy č. 6/2021 přispět. Text nemusí být vůbec dlouhý, stačí klidně i dva, tři odstavce, k tomu pár snímků v rozlišení vhodném pro tisk (tedy FOTKY CO NEJVĚTŠÍ) – a je to. Zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 22. října.

    Zařadil: -maj-