O prázdninách čeká českou skautskou organizaci velká čest i výzva: hostí totiž sraz stovek skautů a skautek z řady zemí Evropy.

  Seznámit se, poznat rozmanitost kultury i skautingu v jiných zemích, vyzkoušet si pestrou paletu aktivit, odvézt si inspiraci pro program vlastních akcí, poznat nové přátele a novou evropskou zem, procvičit jazyky a odvézt si řadu zážitků. To je cílem setkání dospívajících skautek a skautů ze zemí střední Evropy i dalších evropských regionů – Středoevropského jamboree (Central European Jamboree, CEJ).

  Celých deset dní (2. – 12. 8. 2022) bude na 1 200 skautů a skautek z řady zemí Evropy tábořit v pražské Stromovce, v areálu Výstaviště.

  Už od roku 1997 skauti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska pořádají pravidelně společné setkání v jedné z těchto zemí. Navazují přitom na tradici, jež začala právě v Praze, ve Stromovce. V tomto pražském parku se totiž v roce 1931 konal podobný sraz skautů a skautek z mnoha evropských zemí, tehdy pod názvem Tábory slovanských skautů. Tábořilo tam na 15 tisíc skautů a skautek a účastníky pozdravil i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Do Prahy se pak Středoevropské jamboree vrátilo v roce 1997, kdy skauti tábořili na Džbánu.
  Díky podpoře hlavního města mohou letos čeští skauti navázat na své předchůdce a uspořádat jamboree v České republice, a to pod názvem “IRIS” přímo v hlavním městě Praze.

  Akci připravuje tým dobrovolníků, kterým plánování a přípravy tak velkého podniku umožňují získat mnoho zkušeností například i do profesního života. Zároveň mají příležitost vyzkoušet si řadu schopností a dovedností, které získali ve skautu, a mnoho z nich posílit. Dobrovolnický tým například sestavuje program, řeší logistiku, oslovuje sponzory, komunikuje s účastníky nebo hlídá rozpočet.

  Celá akce také stojí na stovkách dobrovolníků, kteří se starají o provoz a veškeré zázemí. Jídlo, sanitární zařízení, osvětlení, elektřina, bezpečnost, hladká organizace a asistence při všech programech, to vše mají na starosti dospělí skautští dobrovolníci.

  Na účastníky na jamboree čeká pestrý program: slavnostní ceremoniály, sportovní i tvořivé aktivity, velká společná hra, večerní kultura, dobré skutky v okolí nebo mezinárodní den, během něhož představují svou zem druhým.

  Další informace: