Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích

    Průlomové dokumenty pro adaptaci města na změnu klimatu má k dispozici Institut plánování a rozvoje hlavního měst Prahy a jeho Odborná pracovní skupina pro stromořadí. Na vzniku standardu mají zásluhu i odborníci – arboristé na slovo vzatí, David Hora a Josef Souček, členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

    Co od standardu očekáváme? Především systémové plánování, kvalitní údržbu a ochranu vzrostlých stromů zejména při stavebních pracích. Protože, jak se píše v úvodu dokumentu: “Uliční stromořadí se vzájemnou provázaností jsou v době klimatické změny pro město nezbytné a stávají součástí městské infrastruktury, která plní požadované funkce, nezávisle, bez dodávky další vyrobené energie. Stromořadí jsou tak důležitým prvkem pro udržení trvalé obyvatelnosti města.“

    Více:

    https://iprpraha.cz/stranka/3948/praha-ma-novou-prirucku-jak-sazet-stromy-v-ulicich