Hlavní město Praha vyhlásilo Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022.

    Text a podmínky programu najdete na internetovém portále hl. m. Prahy – www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále poslední odrážka – „Životní prostředí a energetika“ – „Program pro rok 2022“.

     

    Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022. Dotace budou přidělovány v oblastech: Veřejná zeleň, Zelené učebny, Ochrana přírody, Ekologická výchova, Specifické projekty, Výukové a vzdělávací programy pro školy a Adaptace a mitigace na klimatickou změnu.

    Celý článek najdete na stránkách Ekolistu:

    https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-praha-vyhlasuje-granty-na-rok-2022