Hnízdní sezóna ptáků vrcholí a přináší četná překvapení. Nejinak je tomu i v ptačích parcích ČSO. V tomto mailu si přečtěte, čím nás letos ptáci v ptačích parcích překvapili. Kteří ptáci zde hnízdí a jak to bude s pátým ptačím parkem?

  A jedno veliké překvapení chystáme i my!  Více než 15 let vytváření ptačích parků v Česku prokázalo, že skutečně  fungují. Umožňují návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků i jiných živočichů a rostlin a zprostředkovávají kontakt mezi lidmi a přírodou. A tak je již načase přidat k dosavadním čtyřem ptačím parkům pátý.
  Proto jsme poslední měsíce intenzivně pracovali na hledání lokality pro nový ptačí park, pokud možno někde, kde ještě v okolí žádný není… a povedlo se! Těšte se, již brzy se dozvíte více.
  Ale nyní již k těm slíbeným překvapením ze stávajících ptačích parků.

  Josefovské louky nám připravily hned několik překvapení.

  Především se zde vylíhla dvě mláďata jeřábů popelavých. Je to vůbec poprvé, co se tady jeřábům podařilo vyhnízdit. Tento chráněný druh je známý svou plachostí a skrytým způsobem života. Vyhnízdění obezřetných jeřábů i přes stále vzrůstající návštěvnost ptačího parku ČSO je dalším důkazem toho, že obnovené mokřady mohou skvěle sloužit ptákům i lidem.
  Kolpík bílý (ilustrační foto, ČSO)

  Během jedné z exkurzí nás pak mile překvapilo pozorování kolpíka bílého.

  Přilákal jej nově vytvořený komplex tůní, tzv. ptačník. Kolpík bílý je ve východních Čechách vzácnou návštěvou, obvykle ho lze totiž pozorovat především na jihu republiky, kde i v malém počtu hnízdí. Pozorování v jiných regionech Česka patří mezi výjimečné. Tím se počet druhů ptáků pozorovaných na Josefovských loukách vyšplhal již na 193!
  Více si o vyhnízdění jeřábů na Josefovských loukách i o kolpíkovi přečtěte v poslední tiskové zprávě  na webu ČSO >>. Prohlédnout si můžete také jejich fotografie, pořízené přímo na Josefovských loukách.

  Ptačí park Kosteliska na Hodonínsku

  Užovka stromová (ilustrační foto, ČSO)

  Jednoznačně největším překvapením bylo odchycení mladé užovky stromové, což dokázalo, že se náš nejvzácnější had v ptačím parku rozmnožuje.

  Co se týče ptáků, tak účastníci exkurzí v ptačím parku mohli a mohou obdivovat např. lžičáky pestré, orly mořské, husice liščí, kolpíky bílé nebo početné rodinky hus velkých, kterým se velmi líbí na loukách pasených uherským stepním skotem, našimi neúnavnými pomocníky.

  Ptačí park Mnišské louky u České Lípy

  Čírka modrá (ilustrační foto, ČSO)

  V ptačím parku na okraji České Lípy hnízdí kopřivky obecné, bekasiny otavní, labuť velká, husice nilská, ledňáček říční i jeřábi popelaví.

  Velmi pravděpodobně se o hnízdění nově pokoušejí i čírka modrá, lyska černá nebo potápka malá. A překvapení máme i z rostlinné říše – na loukách vykvetla orchidej prstnatec májový.
  V našich mokřadních parcích to i pěkně kváká – o žáby zde opravdu není nouze a to včetně kuněk obecných, rosniček zelených nebo blatnic skvrnitých.
  Ve čtvrtém a nejmenším ptačím parku, pískovně  Malá Lipová u Přerova, vlastně žádná překvapení nejsou. Což ale vůbec nevadí, protože jsme velmi rádi, že si zde opět hloubí nory elegantní břehule říční a v tuto dobu se k nim přidávají i barevné vlhy pestré, kterých zatím doletělo nejméně 30.  A opět zde vykvetly vzácné vstavače vojenské.
   
  Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. Jsou pro vás otevřené celý rok. Můžete přijet po vlastní ose nebo se přidat k  některé z četných akcí pro veřejnost. Vždy ovšem prosím mějte na paměti, že ptačí parky jsou tady především pro ptáky! Období hnízdění je pro ně velmi náročné, nedělejme jim to tedy těžší. Zdržujte se prosím na stezkách, nevstupujte do porostů, za žádnou cenu nerušte hnízdící ptáky! Nepoužívejte hlasové provokace a nesnažte se ulovit tu nejhezčí fotografii, pokud by to mělo znamenat, že ptáky budete rušit. Pokud s sebou berete své psí kamarády, držte je prosím na vodítku.
  Děkujeme za vaši ohleduplnost a přejeme vám mnoho krásných ptačích pozorování.
  V neposlední řadě pak děkujeme všem dárcům, kteří na ptačí parky přispívají, protože bez vás bychom ptačí parky a jejich obyvatele obdivovat nemohli.
  Lucie Hošková, Česká společnost ornitologická
  Více o ptačích parcích najdete na:

  Autor