Střední odborné školy z Plas a německého Neustadtu obnovily po koronavirové pauze realizaci přeshraničních praxí pro své žáky. Na své stáže realizované u farem v okolí Plas dorazila první čtveřice studentů z Německa. Financování praxí oběma směry zajišťuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ze zdrojů Česko-německého fondu budoucnosti.

  Z návštěvy farmy ve Vysoké Libyni, kde aktuálně pomáhají dva ze čtyř německých žáků, kteří na praxi do Česka přijeli (foto Lenka Mahdalová)
  Z návštěvy farmy ve Vysoké Libyni, kde aktuálně pomáhají dva ze čtyř německých žáků, kteří na praxi do Česka přijeli (foto Lenka Mahdalová)

  V rámci Programu podpory odborných praxí nabízeného Tandemem mají žáci středních škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let možnost absolvovat stáž v sousední zemi. Na dvoutýdenní pobyt k zemědělcům v okolí Plas přijeli čtyři studenti třetích ročníků oboru zemědělství z německé školy Staatliches Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab. Praktikanti se začlenili do běžného života farmářů, bydlí v rodinách a pracují na statku.

  Dva ze žáků jsou aktuálně na Farmě Janko ve Vysoké Libyni. „Pomáhají zaměstnancům například sekat trávu a manipulovat se senem, krmí ovce a slepice, asistují u včel, učí se manipulovat se zemědělskou technikou včetně její údržby,“ informuje majitel Lukáš Janko, který už řadu let působí v roli hostujícího zemědělce pro žáky z Německa.

  „Pan Janko přijímá studenty pravidelně a velmi hezky se o ně stará,“ vysvětluje koordinátorka česko-německých výměn a zároveň učitelka Gymnázia a Střední odborné školy Plasy Kateřina Müllerová. „Když mají lidé společnou lásku k půdě a zvířatům, lehce najdou také společnou řeč. Důkazem je to, že pan Janko zůstává s praktikanty v kontaktu i po ukončení praxe a dodnes se s některými z nich navštěvuje. Mimochodem je bývalým studentem naší školy,“ prozrazuje s úsměvem.

  Z návštěvy farmy ve Vysoké Libyni v době, kdy tam pomáhali dva ze čtyř německých žáků, kteří na praxi do Česka přijeli (foto Lenka Mahdalová)
  Z návštěvy farmy ve Vysoké Libyni v době, kdy tam pomáhali dva ze čtyř německých žáků, kteří na praxi do Česka přijeli (foto Lenka Mahdalová)

  Její slova potvrzuje i skutečnost, že letos na Farmu Janko přijel znovu pracovat i jeden z někdejších absolventů programu. „Po ukončení studia jsem se rozhodl se sem na rok vrátit. Pro další studium směřující k titulu Meister potřebuji získat roční zkušenosti a přišlo mi ideální nasbírat je právě v zahraničí. Na praxi se mi tady tenkrát moc líbilo,“ doplňuje Frank Riedl. Český farmář tak zaměstnává německého absolventa zemědělství.

  Díky letité zkušenosti s praktikanty si škola vybudovala dobré vztahy s farmáři, kteří se na praktikanty pokaždé těší. „To platí bez rozdílu v Česku i Německu. Nejednou se stalo, že se díky nově získaným kontaktům uskutečnila následně exkurze pro celou třídu. Pro studenty školy je to vždy příležitost k navázání spolupráce s farmáři za hranicemi a získání cenných zkušeností v oboru,“ dodává Kateřina Müllerová.

  Partnerství mezi českou (Gymnázium a Střední odborná škola Plasy) a bavorskou školou (Staatliches Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab) trvá už 15 let. Bez újmy přečkalo i dvouletou koronavirovou pauzu, školy byly v kontaktu a neustále monitorovaly možnosti pro realizaci praxí žáků v Česku i Německu.

  Z návštěvy farmy ve Vysoké Libyni v době, kdy tam pomáhali dva ze čtyř německých žáků, kteří na praxi do Česka přijeli (foto Lenka Mahdalová)
  Z návštěvy farmy ve Vysoké Libyni v době, kdy tam pomáhali dva ze čtyř německých žáků, kteří na praxi do Česka přijeli (foto Lenka Mahdalová)

  Po uvolnění opatření školy navázaly na předchozí spolupráci.

  Tyto dvě školy od Tandemu na praxe každý rok vyčerpají průměrně 120 tisíc korun. Finanční příspěvek je určen na ubytování a stravování, pojištění, dopravu a tzv. „přípravné dny“. Ty jsou u každé praxe velmi důležité. „Přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe jsou taková naše specialita,“ prozrazuje koordinátorka  Programu podpory odborných praxí Jarmila Půbalová z Koordinačního centra česko-německých výměn Tandem a pokračuje: „Praktikanti v prvních dnech nepracují na farmě, ale učí se jezdit po městě, orientovat podle základních bodů, seznamují se s místními zvyklostmi a osvojují si obecnou i odbornou slovní zásobu, která se koná formou jazykové animace. Vyškolení animátoři Tandemu je naučí základní fráze potřebné pro běžné dorozumění. Tento způsob zprostředkuje cizí jazyk nenásilnou formou,“ dodává.

  Tandem zájemcům o přeshraniční praxe pomáhá nejen nalézt vhodného partnera na druhé straně hranice, ale také motivované studenty, kteří nemají strach z pár týdnů strávených za hranicemi. Zejména u německých studentů to vyžaduje kuráž, protože se česky většinou neučí. „Cítím po každé realizované praxi obrovskou radost,“ říká Jarmila Půbalová z Tandemu. „Máme hodnocení všech odborných praxí a zpětná vazba studentů je pokaždé velmi pozitivní. Tito mladí lidé získávají reálné zkušenosti v zahraničí, často se vůbec poprvé vydají mimo komfortní zónu své rodiny. Výzvou je pro ně občas i jazyk samotný – to platí obzvlášť pro německé studenty, kteří se češtinu ve škole neučí, a přesto se zvládnou bez problémů domluvit a dokonce naučit základní české fráze,“  doplňuje.

  Tandem žádá o prostředky u Česko-německého fondu budoucnosti a evropského programu Erasmus+ a tyto finance dále přerozděluje školám přihlášeným do Programu podpory odborných praxí. Ten je nejdéle fungujícím programem u Tandemu.

  Zařadil: -maj-

   

  Autoři