Dlouhodobá kampaň za záchranu starých lesů slaví dílčí úspěch. Jedná se jen o malou část vzácných starých lesů, ale je to krok kupředu.

  Krajský úřad zpřísnil ochranu vzácných bučin

  Krajský úřad Ústeckého kraje již rozhodl v 8 z 12 řízení, která spustil v květnu a zakázal kácení v lesních porostech starších 120 let. Nově bude přísně chráněno 466,92 hektarů starých lesů. Již dříve rozhodl úřad o ochraně starých lesů také v okolí Litvínova. Toto rozhodnutí navazuje na smluvní ochranu dojednanou mezi krajem a firmou I.H.Farm vlastněnou firmou uhlobarona Tykače, která po naší kampani konečně zajišťuje bezzásahovost 200 hektarů a šetrné hospodaření v dalších 400 hektarech vzácných bučin.

  Nová rozhodnutí o zákazu kácení se týkají lesních hospodářských celků Bohosudov, Most, Mikulov, Krupka, Hrob, Jirkov, Blatno a Boleboř, v případě celků Libouchec, Střekov, Lesy Sever (u Dubí) a Mariánské Údolí by měl úřad ještě rozhodnout, a to podle svého vyjádření příští týden. Již dříve úřad omezil plánované kácení v okolí Litvínova státní firmě Lesy ČR, ta se proti rozhodnutí odvolala k ministerstvu životního prostředí, protože chce kácet v původním rozsahu.

  Jsme rádi, že kraj podpořil ochranu přírody a biodiverzity pro nás všechny, namísto finančního zisku pro jednotlivce.

  Krajský úřad konečně podniká aktivní kroky na ochranu krušnohorských lesů, které se v posledních letech masivně kácí a hrozilo jim poškození až zničení. Krajský úřad v tomto smyslu akceptoval naše vyjádření, přidal se k nim a začal se obávat přílišného poškození bučin. Doufáme, že majitelé lesů ochranu vzácných lesů podpoří a proti rozhodnutí se nebudou odvolávat. Rozhodně budou mít možnost hospodařit na naprosté většině svých pozemků, na kterých se staré lesy nenachází a zákaz se jich tak netýká.

  Teď je zásadní, aby bylo o zákazu těžby starých porostů rozhodnuto i v dalších oblastech Krušných hor.

  Přestože Ústecký kraj nyní zlepšil ochranu starých lesů v Krušných horách, pořád jde jen o dočasné opatření, protože platí pouze do konce platnosti příslušných lesních hospodářských plánů, tedy většinou do roku 2030. Zároveň se přísnější ochrana týká zatím jen zlomku z celkové rozlohy krušnohorských bučin, která činí zhruba 8000 hektarů, a chráněná území jsou fragmentovaná. Díky zákazu kácení nejstarších porostů bučin na několik let získává vláda čas zajistit jejich komplexnější ochranu vyhlášením CHKO s dostatečnou rozlohou bezzásahových a chráněných území pokrývajících lesy všech věkových struktur.

  V současné době se kácí staré lesy nejen v Krušných horách, ale také například Ždánický les na jižní Moravě. Naše kampaň je proto za okamžité omezení kácení ve všech lesích starších 120 let. Po Ministerstvu zemědělství a po státní firmě Lesy ČR požadujeme, aby přestaly s kácením a nešetrným managementem ve starých lesích ve vlastnictví státu. Zároveň by vláda měla připravit opatření, která zamezí ničení lesů i dalším vlastníkům. Výzvu Nekácejte.cz nyní podepsalo již přes 16 tisíc lidí a my každému děkujeme. Jen společně můžeme dokázat kácení unikátních starých lesů zastavit a zachovat tak život v nich i pro další generace.

  Výzvu můžete  podepsat zde: Nekácejte.cz 

  https://www.greenpeace.org/czech/clanek/19253/prichazi-konec-kaceni-v-nejstarsich-lesich-krusnych-hor/

   

   

  Autor