„Evropa se snaží změně klimatu čelit, Česko se ale trochu kroutí a v řadě věcí se spíš vleče na chvostu.
  Tahounem pozitivních změn mohou být mladí lidé!
  Že je klimatická krize pro svět vážný problém potvrdila v březnu i čerstvá zpráva vědců a vědkyň z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). Každá další desetina stupně oteplení znamená zbytečné ztráty a rychlejší cestu do spirály nevratných změn. Přestože se svět vydal na cestu k nápravě, pro splnění cílů Pařížské dohody to nestačí a okno příležitosti zkrotit divočící klima včas se rychle zavírá. Věda mluví jasně, musíme přidat!“ píše ve svém úvodníku pro nový sešit Archy Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici.

  Přidat – své příspěvky do třetího letošního čísla zpravodaje vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) – se rozhodla řada spolků a dalších organizací (nejen) sdružených v ČRDM. Je ovšem nabíledni, že vzniku jejich časopiseckých článků předcházely činy, aktivity a akce v nich popisované… Téma Archy číslo 3/2023 zní: Pro zelenější Evropu. A „oslovilo“, jak se dnes říkává, Ligu lesní moudrosti, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Talnet, Pionýra, Mladé ochránce přírody, Asociaci TOM, Českou tábornickou unii, vzdělávací centrum Tereza, Junáka – českého skauta a Český svaz ochránců přírody. A protože námět zajímavě a čtivě zpracovala rovněž Česká rozvojová agentura, patřičný prostor v aktuální Arše náleží i jí.

  „Mladí se domnívají, že nejlepší způsob, jak přimět lidi s rozhodovacími pravomocemi k zodpovědnosti za klima, je skrze sociální sítě (58 %), ve škole (49 %), při debatách s politiky (38 %) nebo v rámci organizací a spolků (38 %). Ženy ve větší míře věří v sílu sociálních sítí (64 vs. 52 %) a škol (53 vs. 46 %) než muži. Nejmladší věková kategorie také klade větší důraz na sociální sítě (68 %). 45 % mladých lidí se někdy účastnilo dobrovolnických aktivit v souvislosti s ochranou životního prostředí. Mezi mladými ve věku 15–19 let je to až 52 %. Ve větší míře je tomu i u lidí žijících na venkově (51 %) a těch, kteří jsou aktivní v organizacích mládeže (64 %),“ vysvítá z analýzy dotazníkového šetření, na němž se kromě společnosti Kantar CZ podílela i Česká rada dětí a mládeže (Environmentální politika, mobilita a solidarita).

  Vedle tematických příspěvků naleznou čtenáři třetí letošní Archy uvnitř čísla mj. také zpravodajský text o 57. Valném shromáždění ČRDM, dále zevrubný popis toho, jak český vzdělávací systém již rok pomáhá ukrajinským dětem, nebo třeba zasvěcený článek o březnovém powwow – setkání příznivců severoamerických indiánských tanců a písní – v Odoleně Vodě.

  „Jsou Vám blízké snahy o „zelenější“ Evropu?“ zněla anketní otázka právě probíraného čísla Archy. Za jejich odpovědi tímto ještě jednou děkuji Monice Hrubalové, vedoucí tiskového a informačního oddělení Českého hydrometeorologického ústavu, a klavíristce Terezii Fialové.

  Novou Archu si můžete pochopitelně jako vždy prohlédnout a pročíst celou – ať už v elektronické „listovací“ verzi umístěné hned pod tímto textem, nebo ve formátu PDF na webu její vydavatelky, České rady dětí a mládeže.

   

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor