S účinností novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, tedy od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřízena, mimo jiné, všem právnickým osobám – nejen těm zapsaným v obchodním rejstříku, ale nově také právnickým osobám zapsaným ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

  Spolky proto od 1. 1. 2023 budou mít datové schránky povinně.

  Po zřízení datové schránky jsou právnické osoby povinny činit podání vůči orgánům veřejné moci jen datovou schránkou. A orgány veřejné moci budou komunikovat napříště pouze prostřednictvím datové schránky.

  Přesný popis postupu ze strany státu ve věci zřízení datových schránek subjektům, které ke dni 1. 1. 2023 již existují, ale zatím datovou schránku nemají zřízenou, není k dispozici.

  Do konce letošního roku pak samozřejmě nic nebrání tomu, aby jakýkoliv subjekt o zřízení datové schránky ještě sám požádal.

  Celý článek Mgr. Aleny Hájkové najdete na:

  http://poradna.crdm.cz/spolek/povinne-datove-schranky-pro-spolky-od-1-1-2023-3156

   

  Autor