Přípravy jedné z největších konferencí českého předsednictví jsou v plném proudu. Cílem Závěrečné konference k Evropskému roku mládeže „Claim the Future“, která se uskuteční přímo na Mikuláše 6. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu, je propojovat aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim šanci být slyšet. Konference se zúčastní na 750 lidí, další zájemci ji můžou sledovat prostřednictvím streamu. Do samotného konání konference vám na webu i na sociálních sítích MŠMT budeme představovat také zákulisí příprav této největší letošní akce mladých pro mladé.

  Cílem jedné z největších konference pro mládež je uzavřít Evropský rok mládeže 2022, zaměřit se na jeho odkaz a představit kontinuitu činností a iniciativ zaměřených na mládež.

  „Jsem rád, že v rámci Evropského roku mládeže a současného předsednictví naší země v Radě EU přistoupila Česká republika k oblasti mládeže velice inovativně, a že dala možnost mladým lidem vést diskusi o tématech, která jsou pro ně důležitá. Poslední dva roky byly pod vlivem pandemie zvlášť pro mladé lidi velice náročným obdobím. Nyní je proto důležité zaměřit se na možnosti, které mladým lidem nabízí například ekologická a digitální transformace, nebo stávající příležitosti, jak být aktivními celospolečensky a zapojit se například do tvorby unijních politik,“ řekl k Evropskému roku mládeže ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

  Jak konference „Claim the Future“, tak celý Evropsk ý rok mládeže tematicky odrážejí celý výsledek procesu Dialogu EU s mládeží, do kterého se zapojilo přes 50 tisíc mladých lidí. Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali a aby se výstupy z těchto diskusí zohledňovaly v politickém procesu. Jakékoliv dnešní politické rozhodnutí bude mít totiž dopad na stávající generaci mladých lidí. Ke skutečnému posílení postavení mládeže je tedy nezbytné společně pracovat na politikách, které se věnují situaci mladých lidí a zlepšují tak jejich životy v celé Evropské unii. Letošními tématy diskuse bylo inkluzivní a digitální vzdělávání a přístupnost a zohlednění duševního zdraví.

  Závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže 2022 „Claim the Future“ spolupořádá české předsednictví, Evropská komise, Evropský parlament společně se šesti mladými lidmi z předsednických zemí takzvaného TRIA.

  Dialog EU s mládeží je platforma pro komunikaci mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí. Cílem je zjistit a mít možnost zohlednit názory, pohledy a potřeby mladých lidí a mládežnických organizací při definování politik EU pro mládež. Podporuje přitom uplatňování současné Strategie EU pro mládež pro období 2019-2027, která se zaměřuje na tři hlavní klíčové oblasti – propojovat, zapojovat a posilovat, a podporuje spolupráci mezi zeměmi EU ve všech otázkách týkajících se mladých lidí.


  Úvodní foto: O budoucnosti jednali mladí lidé z celé Evropy v rámci českého předsednictví už v červenci letošního roku v Praze. Právě mladí lidé jsou důležitými tvůrci změn a jsou nepostradatelní při budování demokratických společností.

  Autor