Online, totiž formou videokonference Gogle Meet se 25. listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v jejich dosavadní výši. Vyslechli též informace Představenstva ČRDM, a to včetně hospodářských, projektových a legislativních; stejně tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM. Valné shromáždění rovněž pověřilo předsedu ČRDM Aleše Sedláčka, aby zjistil zájem členských organizací o zřízení pracovní skupiny ke klimatické změně.

    Zařadil: -maj-