Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)
  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)

  Třetí listopadový týden se uskutečnila poslední vzdělávací akce v rámci projektu Bio v regionu, který realizuje Bioinstitut o.p.s. Cílem celého snažení je zlepšit informovanost veřejnosti o ekologickém zemědělství, biopotravinách a regionálních výrobcích biopotravin. Nejdůležitějším aspektem je zapojení mladé generace, přesně řečeno budoucích pracovníků v oboru gastronomie a zemědělství. Díky konceptu zážitkových aktivit v podobě společného vaření z biopotravin pod vedením profesionálního kuchaře, doprovázeného seminářem na téma skutečná cena potravin a v neposlední řadě exkurze na ekofarmy v blízkém okolí, poznají žáci odborných škol  cestu biopotravin „z pole až na vidličku“

  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)
  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)

  „Bio v regionu realizujeme  od roku 2016. Těší nás zájem škol a je skvělé vidět radost nejen studentů, ale i pedagogů nad jejich výsledky v kuchyni. Školní osnovy jsou dané a prostor na rozšíření vědomostí  není velký. Studenti mají možnost poznat, jak a kde jídlo vzniká, jaké má přínosy ekologické zemědělství a udržitelný způsob produkce potravin. Vyzkouší si, jak z biosurovin připravit chutné a zajímavé jídlo, dozvědí se, jak rozpoznat biopotraviny a kde nakoupit ekologicky vyprodukované potraviny ve svém regionu. Školy mají příležitost navázat spolupráci s farmou, která jim může nejen dodávat suroviny do kuchyně, ale třeba nabídnout i praxi nebo dokonce uplatnění jejich studentům zemědělských oborů. A přesně o to jde. Podporovat spolupráci v regionu, protože s každým nákupem jídla, který děláme, utváříme krajinu,“ říká  Pavlína Samsonová, ředitelka  Bioinstitutu.

  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)
  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)

  „Věřím v to, že vaření z biopotravin bude pro tyto studenty v budoucnu běžná praxe a vědomosti nabyté během tohoto projektu jim pomohou zorientovat se v nabídce. Evropská unie nás podporuje v tom, aby biopotraviny byly součástí veřejného stravování. Mladí farmáři jsou také podporovaní v přechodu k ekologickému zemědělství, tak jen doufám, že jsme ve studentech zažehli plamínek zájmu a půjdou touto moderní a u spotřebitelů žádanou cestou,“ říká koordinátorka projektu Karolína Pečenková z Bioinstitutu.

  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)
  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)

  Díky exkurzím i kurzům vaření se studenti setkali s lidmi z praxe, za kterými stojí úspěch v podnikání ve zvoleném oboru. A právě taková setkání je můžou motivovat, protože zejména zemědělství je obor dlouhodobě společensky opomíjený. Na exkurzi v Branné jim pan Skřivánek vysvětlil, jak důležitou roli zemědělec i kuchař ve společnosti má. „Jsem ekologický zemědělec, vyrábím biopotraviny a udržuju krajinu. A jsem na to hrdý. I vy buďte hrdí na svou profesi. Zemědělce a kuchaře potřebuje každý občan několikrát denně, protože se stravuje jen díky nám – zemědělcům a kuchařům. Jen málokterá profese je pro společnost tak nezbytná.“

  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)
  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)

  Z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty a i pedagogy. „Pro naše studenty byl projekt Bio v regionu velmi přínosný. Propojili si znalosti, které už měli, s praktickými dovednostmi. Líbilo se mi, jak v zážitkovém semináři lektorky ukázaly celý kontext, a vysvětlili studentům environmentální přínosy šetrného hospodaření. Já sama vidím obrovský přínos ekologického zemědělství u nás v regionu hlavně v péči o krajinu a jsme ráda a všímám si, že čím dál více mladých rodin preferuje biopotraviny, jezdí nakupovat k farmářům a o kvalitu potravin se zajímá,“ řekla Bronislava Urbánková, zástupkyně ředitele pro odbornou výuku na Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh.

  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)
  Bio v regionu – z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty i pedagogy (foto Bioinstitut)

  „Líbila se mi propojenost všech aktivit v projektu. Nejen že měli studenti možnost navštívit ekofarmu a podívat se, kde biopotraviny vznikají, ale hlavně to zážitkové vaření je velmi bavilo. Pan kuchař jim ukázal moderní metodu sous-vide, která se velmi hodí k úpravě kvalitního biomasa, s kterou se setkali poprvé. Každá taková příležitost setkat se s profesionálem, který jim ukáže, jak udělat krásné vyladěné menu, je pro studenty velkou inspirací.

  Moc za účast děkujeme a určitě bychom projekt v budoucích letech rádi zopakovali,“ dodává Petra Dzuriková, vedoucí učitelka odborného výcviku ze Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh.

  V neposlední řadě je nutno zmínit i letošní ekologické farmy – Ekofarma Skřivánek Branná a Farma Bovine, Heřmanovice a také všechny dodavatele, kteří vycházeli vstříc s dodáním produktů do  škol, jako například firma PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., Statek Winter, Zemědělská farma Jan Hořak, Biopark s.r.o. a další. Všichni byli maximálně vstřícní  a napomohli k dalšímu úspěšnému ročníku „BIO v regionu“, tentokrát v Olomouckém kraji.

  Autoři