Ve spolupráci s MŠMT, MHMP a MČ Prahy 10 se podařilo položit základy projektu Mládež kraji na území naší metropole.

  Pokud máte ve svém okolí (nebo i oddíle) skupinu mladých, kteří by rádi sami realizovali nějaký svůj záměr v Praze, tak je odkažte na web Mládež kraji.

  Smyslem programu je finanční a metodická podpora projektů neorganizované mládeže ve prospěch okolí na území hlavního města Prahy s cílem podpořit angažovanost a participaci mladých lidí.

  Program zaštiťuje a administruje Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (dále jen „RDMP“) s tím, že podpořené projekty jsou realizovány prostřednictvím žadatelů o podporu – realizačními týmy z řad neformální skupiny mládeže.

  Jsi mladý, aktivní a máš nápady? Zafinancujeme i Tvůj projekt!

  Podporované projekty mohou být zaměřeny na oblast kultury, sportu, životního prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl a sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

  Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru a otevřené veřejnosti (tedy volně přístupné).

  Projekty musí být realizovány na území hlavního města Prahy. Doba realizace musí končit nejpozději na konci listopadu 2024.

  Kompletní pravidla výzvy naleznete zde.

  Svůj projekt můžete registrovat zde.

  Zdroj: https://praha.skauting.cz/

  Autor