V úterý 5. října 2021 se ve 12 hodin na 15 minut přeruší na mnoha místech České republiky (Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec atd.) provoz zdravotních a sociálních adiktologických služeb, jako gesto nesouhlasu s postupnou destrukcí české protidrogové politiky, ke které dochází pod vedením národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové.

  Po celé republice se na 15 minut přeruší provoz adiktologických zařízení, zaměstnanci vyjdou před budovy a pořídí fotografii svého týmu.

  Centrální místo pro média bude v Emauzském klášteře v Praze, kde současně probíhá velká konference o terapeutických komunitách, kterou pořádá Asociace nestátních organizací společně s organizací Sananim, viz https://konference.terapeutickakomunita.cz/.

  Tam proběhne v úterý 5. října 2021 ve 12 hodin krátký tiskový briefing, kde sdělíme naše požadavky a důvody, které nás k nim vedou.

  Národní protidrogová koordinátorka a současně ředitelka Odboru protidrogové politiky je ve funkci od roku 2018. Za tuto dobu adiktologické služby byly nuceny čelit opakovaným pokusům o zrušení adiktologické péče přesunem pod Ministerstvo zdravotnictví, proti kterému nijak nevystoupila, opakovaným pokusům o snižování finančních prostředků, které jdou do péče o závislé, absolutní nečinnosti Odboru v oblasti závislostí na alkoholu a tabáku a mnoha dalším problémům, vyplývajícím z nekompetentnosti vedení české protidrogové politiky. Situace vyvrcholila v těchto dnech praktickou personální destrukcí Odboru protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (viz odchod Viktora Mravčíka) jakožto klíčové instituce, která se zabývá monitoringem závislostí v České republice, je součástí Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a na jejímž základě mají být přijímána příslušná opatření. Česká protidrogová politika se tak ocitá v rukou pouhého – ne příliš schopného – úřednického vedení bez jakéhokoliv odborného zázemí. Všechny tyto kroky ve svém souhrnu ohrožují základy české integrované protidrogové politiky, která byla po celém světě doposud hodnocena jako velmi kvalitní a udávána za vzor. Ohrožení kvality řízení české protidrogové politiky je natolik vážné, že se adiktologický sektor rozhodl přistoupit k  protestní akci 5. října 2021.

  Jménem Asociace nestátních organizací, která sdružuje české sociální a zdravotní služby pomáhající závislým a jejich rodinám, vás srdečně zveme na zítřejší briefing v rámci celorepublikového protestu českých adiktologických služeb. V úterý 5. října 2021 ve 12 hodin v Emauzském klášteře, kde probíhá Konference pracovníků terapeutických komunit.

  Matěj Hollan, A.N.O. , Vojtěch Kozlík, Sananim, Šárka Halaštová, Společnost Podané ruce

  Protest proběhne také ve všech zařízeních Kolpingova díla v ČR,  jak ve Žďáře nad Sázavou (Žižkova 16), v Terapeutické komunitě Sejřek v Sejřku, ale i v dalších městech Kraje Vysočina, kde jsou služby pro osoby ohrožené závislostí (Jihlava, Třebíč – zařízení Oblastní charity Jihlava a Třebíč).

  K této akci přistupujeme po dlouhém váhání a s vědomím, že nyní už jde o vážné ohrožení protidrogové politiky a hrozí „návrat do pravěku“.

  Základní informace o situaci a protestní akci jsou uvedeny zdehttps://www.spektrum.kolping.cz/view_news.aspx?id=1573

  Autor